Skip to content

Santa Cirga i una casa al carrer Major algunes de les propietats dels March a Manacor

 

Per poc que hom grati en la geografia humana de qualsevol indret de Mallorca sempre hi trobarà successos i facècies relacionades amb Joan March i la seva família. És el que li va passar a Jaume Claret el dia que havia de presentar la novel·la Reis del món a la llibreria Món de llibres. Una tia seva, en sentir-lo parlar de Joan March, li recordà que la casa on ella vivia, al carrer Major, havia estat un temps, la casa de Joan March a Manacor. Això és així perquè aquesta casa on va viure fins a la seva mort el constructor Sion Mascaró era propietat antigament de Bartomeu Servera, l’home de negocis gabellí que, tot i que no podem assegurar que arribàs a viure a Manacor, sí que hi passava llargues temporades, perquè hi tenia negocis importants, recorda l’investigador Antoni Tugores. Servera, explica Tugores, tenia negocis de vi, una serradora i també d’electricitat, ja que va ser ell el qui va dur el corrent elèctric a Manacor per primera vegada el 1902.

Amb el temps, Bartomeu Servera esdevendria el sogre de Joan March, que es casà amb la seva filla Elionor. És per això, també que Claret explica que March hi venia a passar temporades a aquella casa, a descansar-hi o a pensar. I que, diu per cosa certa també, les monges de Sant Francesc, situades ben davant, eren les que l’alimentaven. Més part de la mitologia popular seria el rumor prou estès que hi hauria un túnel que comunicaria aquesta casa del carrer Major amb el convent de les monges franciscanes que hi ha situat ben davant…

No és l’única propietat relacionada amb la família March que hi ha a Manacor. Com és sabut, l’emblemàtica possessió de Santa Cirga, on va néixer el canonge i il·lustre filòleg Antoni Maria Alcover, és encara avui en mans de la família March, concretament d’Elionor March Cencillo, neta de Joan March.

Es dona la circumstància que son pare, Bartomeu March Servera va donar a la novia, Maritín Cencillo González-Campo, les possessions de Santa Cirga, Son Crespí Nou i el pinar de Son Suau. Martín Cencillo va morir el 2013

Avui la possessió de Santa Cirga, com dèiem, continua en mans de la família March. Elionor March Cencillo n’és copropietària amb un dels seus sis nets, però és també qui en té l’usdefruit fins a la seva mort.

Joan March i la seva família escamparen el seu imperi en nombroses grans finques de Mallorca entre les quals destaca, sens dubte, la Vall, als termes de Santanyí i ses Salines.

Back To Top
Search