Skip to content

Sebastiana M.Sureda: “Tot i que els antihistamínics són d’indicació farmacèutica, s’ha de controlar l’efecte sobre cada persona”

Sebastiana M. Sureda (Manacor, 1980) és llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB). Parlam amb ella sobre les al·lèrgies primaverals i els fàrmacs.

Serviu més medicaments per combatre l’al·lèrgia quan arriba la primavera?
Sí, ara és l’època que en dispensam més.

Quins són els símptomes més comuns?
L’al·lèrgia primaveral el que més fa és conjuntivitis, congestió nasal i degoteig. També pot afectar més a persones asmàtiques o gent que tengui problemes de pell com urticària.

Què són i què fan els antihistamínics?
Quan tenim una reacció al·lèrgica el que passa és que el sistema immunitari respon a la substància que provoca l’al·lèrgia, quan en una situació normal no ho faria. Els antihistamínics disminueixen aquesta resposta i per tant l’efecte de la substància en el nostre cos.

Tenen efectes secundaris?
La majoria d’antihistamínics solen ser segurs però l’efecte secundari més habitual i que s’ha de tenir molt en compte és la somnolència. Tot i que els fàrmacs de nova generació redueixen de cada pic més aquest efecte secundari, la persona usuària ha de veure com l’afecta a ella, sobretot si s’ha de conduir o fer feines que requereixen atenció. També poden produir visió borrosa.

No és un medicament que es pugui prendre a la lleugera…
No, cap mèdicament s’hi pot prendre. De totes maneres, en casos d’al·lèrgia, s’ha de posar atenció als esprais nasals i col·liris i als descongestius, sobretot en persones amb hipertensió, diabetis o problemes cardíacs. Tot i que els antihistamínics són d’indicació farmacèutica, s’ha de controlar l’efecte sobre cada persona i si els símptomes s’allarguen més d’una setmana, s’aconsella anar al metge. És important diferenciar quina persona ho pren i quants dies perquè poden tenir efecte rebot.

Tots els medicaments serveixen igual per a totes les al·lèrgies?
El tractament és el mateix, tot i que hi ha diferents categories i potències i s’ha de decidir de manera personalitzada quin medicament es donarà o si s’afegeix d’altra medicació.

Què podem fer per prevenir l’al·lèrgia?
En el cas de l’al·lèrgia al pol·len, protegir les vies d’entrada amb mascaretes o ulleres de sol o de seguretat. També hidratar molt els ulls, dutxar-se quan vens del carrer o rentar la roba, ventilar la casa en els moments de poca pol·linització, no estendre la roba a l’aire lliure. Fer rentats nasals també pot ajudar.

Back To Top
Search