Skip to content

Segons un estudi de l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, Manacor està infradotat

L’associació, que ha estudiat els pressuposts de l’any 2022 en els 404 municipis urbans de més de 20.000 habitants, considera que la inversió en Serveis Socials de Manacor és pobra.

L’Associació Estatal de Directors i Directors de Serveis Socials ha realitzat, per setè any consecutiu, un anàlisi detallat dels pressupostos que els Ajuntaments de més de 20.000 habitants d’Espanya dediquen a la partida de “Serveis Socials i Promoció Social”, amb dades corresponents al Pressupost Liquidat del 2022 publicat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública al seu portal de serveis telemàtics. El llindar de pobresa d’inversió s’ha establert en els 56,54€ per habitant, és a dir que Manacor, amb un pressupost de 55,72€ per habitant, apareix al lloc número 34 dels 37 municipis infradotats en Serveis Socials.
Cent per Cent ha contactat amb un dels responsables de l’estudi, Manuel Fuentes, que ha declarat que “aquest estudi és quantitatiu i, per tant, té les seves limitacions, però sol anar relacionada la major inversió amb una major qualitat del servei”. “Analitzant els pressuposts”, afegeix, “només hi ha dos municipis de les Balears que s’ajustin als nostres criteris d’excel·lència, i són Maó, amb 234€/habitant i Ciutadella, amb 178,40€/habitant”. També ha destacat que “això no és flor d’un dia ni puntual, per exemple, Manacor té una mitjana d’uns 55€/habitant des de l’any 2010”. També s’ha afanyat a recordar que “ser un municipi amb rendes elevades no significa haver de renunciar a invertir en Serveis Socials, perquè ajuden en situacions que travessen totes les classes socials, com la dependència, les addiccions al joc o a les substàncies, etc.”
Per contrastar aquestes dades, hem requerit el testimoni de Carme Gomila, responsable de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament. Primer, ens ha explicat que “no he pogut verificar si aquestes dades que manegen són únicament dels municipis o si també tenen en compte les inversions del Govern autonòmic i del Consell Insular, perquè el gruix dels doblers destinats a Serveis Socials prové d’aquí”. Aclareix que “són pràcticament 900.000€, que ens ajuden no només a mantenir la plantilla, sinó a finançar els diversos projectes que tenim”. També comenta que l’Ajuntament “va rebre un finançament extra perquè s’adaptà a les ràtios de treballadors marcades per a 2024 (1 treballador social cada 5.500 habitants i 1 auxiliar administratiu cada 10.000) ja al 2022”. Per acabar, explica que “la previsió per a l’any 2024 és continuar amb el mateix pressupost de gairebé un milió i m’agradaria destacar que durant els anys hem anat augmentant els pressuposts així com hem pogut, tenint en compte la dificultat de crear places si no és per ajustar-se a normativa nova”. Destaca, finalment, que “s’augmentaran les subvencions per a entitats socials, perquè de cada vegada n’hi ha més i són fonamentals, perquè arriben on l’Administració no pot arribar”.

Back To Top
Search