Skip to content

Seguiment arqueològic de la remodelació de la plaça de l’Antigor i els carrers dels Gerrers de Manacor

Raquel Expósito va presentar aquesta comunicació, que encetà amb referències documentals que es veuran reflectides en l’àmbit arqueològic. Es tracta del seguiment a la remodelació de la plaça l’Antigor i carrer Gerrers de Manacor, dels quals se’n coneix l’ocupació ja als segles XVI i XVII amb la presència de centres de producció de ceràmica a la zona. Manacor no compta amb una font històrica de caràcter gràfic sobre el seu urbanisme fins al segle XVIII, per tant, totes les reconstruccions romanen en referències documentals, localitzacions toponímiques i descobriments de restes arqueològiques. Ja al projecte de remodelació dels carrers Jaume Domenge, Angle, Pere Llull i la plaça de la Constitució el febrer del 2009 es documentà la presència de 12 sitges amb material ceràmic dels segles XVII i XVIII, així com 6 cisternes dels segles XIX i XX; algunes encara en ús. El projecte de remodelació de la Plaça Antigor i carrer Gerreries proposava una reforma integral de la zona. El projecte arquitectònic començava al carrer dels Gerrers, però per dur a terme les connexions dels diferents subministraments va ser necessari començar les síquies del Carrer Montcades 1, i a aquesta alçada es van trobar antigues canalitzacions de marès i amiant; cosa que es va documentar, i no afectaven les cotes que s’havien d’examinar.
Al carrer dels Gerrers es trobà un fragment d’escudella del taller d’Inca del segle XVIII-XVIII. En aquest cas la síquia passava allà on hi havia la voravia antiga a una cota de 15 cm i la rasa es va desplaçar uns 10 cm de la ubicació original per tal de no afectar la síquia. Dos nivells clars al tall, un més obscur on hi ha restes de ceràmica, un fragment d’escudella d’un taller d’Inca, ja esmentat.
A mesura que es va avançant cap a la plaça el nivell, que sobresurt de l’asfalt, permet trobar séquies antigues. Les canalitzacions noves estaven passant per altres canalitzacions anteriors… Els tubs es varen haver d’eliminar i es va continuar en aquesta línia d’actuació.
El nivell, doncs, passa just abaix de l’asfalt. Es va afectar un pou, i es va rompre el forat del pou que tenia prop de menys de 2 m i mig. En diversos moments s’havien dut a terme molts esboldregaments, i es va poder documentar diverses capes d’asfalt, així com restes d’una obra. És en el darrer nivell on es van trobar ceràmiques que segurament portaren per poder omplir els buits, i queda també el pou de la plaça de l’Antigor.
Com a conclusió del treball, cal dir que en aquest cas s’han pogut documentar els centres de tallers de ceràmiques, car es va treballar la supervisió arqueològica de tot el projecte a peu d’obra i a tots els trams de carrer excavats durant la seva execució. A pesar que es troben documentats diferents centres de producció ceràmica, sobretot en el segon tram del carrer dels Gerrers, això no s’ha vist reflectit a escala arqueològica. En el cas del pou, un dels elements amb més simbolisme per a tots els veïnats, s’han pogut documentar diferents abocaments de materials per tal d’omplir-lo i es pogueren recuperar restes de ceràmica comuna moderna i rajoles hidràuliques fragmentades.
Back To Top
Search