Skip to content

“Seran espais inclusius i verds que milloraran la vida de la ciutadania”

L’Ajuntament presenta la Jornada de Refugis Climàtics, una proposta educativa i ambiental per reflexionar sobre els principals reptes climàtics del futur.

El delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà; la delegada d’Espai Públic, Joana Maria Llull; la delegada d’Educació, Carme Gomila; i el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament, Antoni Pascual; presentaren, dimecres passat, la Jornada de Refugis Climàtics, que es farà el pròxim 26 d’abril a la Institució Alcover. Les inscripcions a les jornades ja estan obertes a través del web enviumanacor.cat.
La jornada, organitzada per l’Ajuntament de Manacor, es planifica en el marc del projecte de Xarxa de Refugis Climàtics de Manacor que, segons Joana Maria Llull, delegada d’Espai Públic, “és un projecte de ciutat, una aposta que planteja intervencions amb una visió integral a la recerca del benefici comú per pal·liar els efectes de l’emergència climàtica”.  Llull afegí que “seran espais inclusius i verds que milloraran la vida de la ciutadania”. Recordem que aquest projecte, que es basa en les necessitats sorgides a partir de l’augment de la temperatura i la manca de zones verdes als nuclis urbans, preveu la intervenció als patis de les deu escoles públiques del municipi amb l’objectiu, segons l’Ajuntament, de convertir-los en “una zona amb funcions socials, pedagògiques i educatives, que aporti biodiversitat, generi paisatge i sigui un recurs recreatiu per a la salut i el benestar, no només per als alumnes dels centres educatius, sinó per a tota la població”.  Aquesta proposta va lligada a una inversió del voltant d’uns dos milions d’euros, que se sol·licitaran al govern balear, tot i  que aquest ja ha denegat una primera subvenció de 300.000 que l’Ajuntament volia destinar a aquest projecte.
Una jornada amb un perfil tècnic
Aquesta jornada comptarà amb la participació de fins a set experts i especialistes i s’estructurarà en tres bolcs temàtics: 1. El repte d’adaptar-se al canvi climàtic; 2.  Exemples d’adaptació al canvi climàtic i 3. Els refugis als centres educatius de Manacor. Es compondrà, així, d’un seguit de conferències que, segons Sebastià Llodrà, van dedicades a “tècnics de medi ambient i d’educació, docents i equips directius i mestres, i que per tant és una proposta que es mou entre la part educativa i ambiental i que és per donar a conèixer què són els refugis climàtics com a espais educatius”. Segons Llodrà, el punt de partida és “una situació d’emergència climàtica, uns estius de cada vegada més llargs i intensos i la certesa que l’espai públic en general i les escoles en particular no estan preparades per fer front en aquests moments a aquesta situació”.
Durant les ponències, s’abordaran temes com el canvi climàtic i les seves repercussions de la mà de Gabriel jordà, investigador del Centre Oceanogràfic de les Balears; es tractaran casos concrets d’adaptació al canvi climàtic i es reflexionarà amb Gerard Passola, consultor d’Arboricultura, sobre per què Manacor necessita els seus arbres. També hi haurà espai per parlar dels beneficis dels refugis climàtics escolars basats en la natura amb Isabel Ruíz, professora de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. A més, també es parlarà del vessant no només ambiental, sinó també social del projecte de xarxa de refugis climàtics de Manacor amb CALCO Territori i Urbanisme, especialistes en disseny de l’espai públic. Per acabar, es farà també referència al projecte de Patis Oberts. En aquest sentit, Llodrà assegura que “l’espai de patis és un espai que és molt millor si s’empra més enllà dels 176 dies lectius”.
Carme Gomila, responsable d’educació, destacà que seran espais nascuts “d’un procés participatiu que té en compte les necessitats i la realitat de cada centre”, i que és un projecte transversal que proposa “models de ciutat que transformen el municipi per viure d’una manera més saludable, amable, inclusiva i verda”. Finalment, assegurà que aquestes seran unes jornades “per explicar el projecte de patis oberts i la part pedagògica, educativa i tècnica de la necessitat d’incrementar els espais públics per a infants i joves” i per això convida tota la comunitat educativa a participar-hi per preparar-se per a un dels principals reptes del futur.
Back To Top
Search