Skip to content

“S’ha de retardar el lliurament del primer dispositiu tant com sigui possible”

Parlam amb Laura Moyà, que està al capdavant del grup de Telegram “Adolescència Lliure de Mòbil Mallorca”, que pretén fer passes per la regularització de l’ús del mòbil per part dels menors en espais públics.

Per què decidiu crear aquesta associació?
Bé, encara no ens hem constituït com a associació. Més que res, el que volíem era crear un moviment. Hem redactat un manifest, hem creat un grup de Telegram on hi ha prop de 2.500 persones i ens hem reunit per formar grups de feina més petits, perquè amb tanta gent és molt difícil.

Com sorgeix la idea, idò?
A nosaltres, com a pares, el tema del mòbil sempre ens ha preocupat. I enguany el nostre fill va començar l’ESO a un institut públic i ens vàrem trobar que era gairebé l’únic que no tenia mòbil. I també vàrem veure que a Catalunya sorgia un grup nombrós de pares que tenien un grup de Telegram per tractar aquesta qüestió i vàrem decidir adaptar la idea al nostre context.

Quines línies d’acció principals treballau?
Primer de tot, creim que s’ha de retardar el lliurament del mòbil intel·ligent el màxim de temps possible. Remarcam això d’“intel·ligent”, perquè si és un mòbil sense accés a la xarxa no hi veim problema. I també volem intentar que les escoles i els instituts siguin espais lliures de mòbil. Ara que ens hem ajuntat tanta gent, veim que no som tan estranys i que és un tema de debat necessari, que se’n xerra.

Quins són els vostres plans més immediats?
Després d’una primera reunió presencial a Palma, estam intentant tancar-ne una a Manacor i una altra a Inca, per coordinar-nos i conèixer la realitat de cada municipi. Un dels primers objectius que tenim, per exemple, és esbrinar quins centre educatius de Mallorca són lliures de mòbil i quins no, per intentar convèncer els que no ho són. I també tenim una comissió de recerca que ha de vetllar per cercar dades objectives que ens permetin sostenir els nostres arguments.

Reclamau que es faci normativa unitària per part de l’administració, no?
Sí. També hem de veure quina normativa hi ha actualment i com s’aplica. Però abans de fer la normativa, hem d’intentar crear xarxa entre les famílies: que a l’escola, una majoria dels pares decideixi, per consens retardar fins a certa edat el lliurament del mòbil, per exemple. Nosaltres voldríem iniciar el debat i fomentar la creació d’aquests acords entre famílies. Si el moviment se fa gran, ja ens acostarem a les administracions.

Com podem evitar l’abús del mòbil entre els joves?
Jo crec que és fonamental donar exemple, com a adults. Si dinam o sopam, no hi ha d’haver cap mòbil a la taula. O que no te vegin els teus fills sempre aferrat al telèfon. Cal entendre que l’aprenentatge és tant per l’infant com per l’adult.

 

Back To Top
Search