Skip to content

“Si es mantén aquest preu a llarg termini, pot suposar una alternativa a l’ametlla”

Nofre Fullana (Son Macià, 1984) és llicenciat en Ciències Ambientals (UAB) i actualment realitza un doctorat de geografia a l’UIB. A més, és el director tècnic de l’Associació de productors i productores d’agricultura ecològica de Mallorca (APAEMA). Parlam amb ell sobre la revalorització i els usos de la garrova.

Com així enguany hi ha hagut aquest boom amb el preu de les garroves?
El preu augmenta perquè hi ha més demanda. La garrova és un cultiu que, així com abans s’utilitzava sobretot només per ramaderia com aliment pels animals, des de fa uns anys es treu molt de profit a la llavor de la garrova, que s’anomena garroví. El garroví té múltiples usos: com espessidor o com additiu, per exemple, tant en la indústria farmacèutica com en l’alimentària. Aquest és el motiu d’aquesta revalorització: actualment no hi ha en el món un substitut que aporti les mateixes característiques que aporta el garroví. La demanda d’aquest producte va en augment perquè l’alimentació està més centrada a fer aliments processats, que duguin espessidors però la societat demanda que aquests siguin d’origen natural.

D’ençà de quan se sap que el garroví té aquestes particularitats que no té cap altre producte?
Ja fa dècades però darrerament ha augmentat la demanda mundial del garroví. En els darrers deu anys també s’han desenvolupat altres productes derivats, com la farina de garrova que s’utilitza com a substitut del cacau però també l’extracció de melassa de la polpa de la garrova i també es continua usant com aliment pels animals, ja que la garrova té molta fibra i sucres i els agrada.

I per què l’augment del preu s’ha donat ara?
El diferencial d’enguany ha estat d’entre 20 i 30 cèntims respecte de l’any anterior. Així i tot, ja fa uns deu anys que la garrova té una evolució ascendent molt positiva, tot i que ha tengut alguna davallada, ja veníem d’una època molt bona. Tot depèn sempre dels estocs que es tenguin i de la demanda mundial. Les organitzacions de productors han de jugar amb aquestes fluctuacions però a Mallorca tenim la sort de tenir CAROB S.A i Es Garrover de Mallorca, dues empreses que potencien els diferents usos de la garrova. Es pot dir que Mallorca és una potència mundial en la producció de garrova: amb la mort dels ametllers, el garrover és un cultiu alternatiu molt vàlid. Si es mantén aquest preu a llarg termini, pot suposar un gir en el món agrari de Mallorca i una alternativa a l’ametlla.

Què la diferencia d’altres productes?
El que té la garrova és que és un producte que no s’ha de processar després de la collita i que es conserva bé mentre no es banyi… A més, de la garrova s’aprofita tot.

Back To Top
Search