Skip to content

Sí, l’Ajuntament també

Titulàrem a la portada del nostre darrer número que el Patronat de Sant Antoni suspenia tots els concursos relacionats amb la festa del “patró d’hivern” manacorí. Tot i que dins la revista tant en el títol com també a l’interior de la notícia deixàvem clar que eren tant el Patronat com també l’Ajuntament els qui suspenien els concursos, es veu que hi ha hagut alguna membre del Patronat un poc esquiterella que ens ha recordat que sí, que també era l’Ajuntament que suspenia. Es veu que quan es tracta de donar notícies bones no passa res si no s’anomena l’Ajuntament, principal mantenidor econòmic de la festa. En canvi, si les notícies són xereques, val més compartir el mal camí…

Back To Top
Search