Skip to content

“Si no s’arriba a cap solució, farem vaga. Necessitam que la gent ens escolti i entengui”.

Parlam amb Vero Sañudo, representant dels socorristes de les platges de Manacor, sobre les seves condicions de treball i les reclamacions que fan a l’empresa concessionària i a l’Ajuntament de Manacor.

Quin col·lectiu representau i quines són les vostres reclamacions?
Nosaltres som la secció sindical de socorristes, de SOM Sindicalistes, i treballam per a l’empresa Emergències Setmil. Per començar, reivindicam una igualtat salarial respecte dels nostres companys de Palma, que treballen per a la mateixa empresa, compleixen les mateixes funcions i tenen les mateixes responsabilitats, però tot i així tenen un salari  més alt que el nostre. Amb la inflació, ens és molt complicat tenir una vida més o menys digna. I als companys de feina que viuen en els pisos de l’empresa, els han apujat el lloguer, així que ens haurien d’augmentar els sous.
Després, som conscients que el nostre servei està precaritzat i, per això, l’usuari, tant turista com local, que ve a banyar-se a les platges de Manacor no té el servei que es mereix.
No tenim, tampoc, mòduls on fer una atenció de primers auxilis com correspon: hi ha moltes platges on ni tan sols tenen una cadira per seure a la persona que s’ha de guarir: l’hem d’asseure a la sorra, i no és higiènic.
Tampoc tenim llum ni aigua per realitzar les accions necessàries. Si tenim una atenció de picada d’aranya, per exemple, i necessitam aigua calenta, hem de sortir a demanar-la a qualsevol bar de platja.
En quins altres àmbits teniu mancances?
Per exemple, demanem que s’augmenti l’horari del maig i de l’octubre, que no treballem només 4 hores, perquè hi ha molts turistes i gent que venen a les platges i no disposen del servei de vigilància ni de primers auxilis. També hi ha una de les platges, es Domingos Petit, que només disposa d’un socorrista. Això fa que si aquest treballador necessita fer una intervenció de primers auxilis, o si necessita descansar, deixi la platja sense vigilància.
Una altra de les lluites fonamentals és tenir aigua potable, perquè quan arribam als mòduls no en tenim. Vàrem estar tot el mes de maig sense aigua per poder hidratar-nos i, des de l’empresa, un superior ens va dir que simplement per 4 hores de feina no era necessària.  Després de començar a protestar, se’n va començar a repartir, però no de manera constant, així que en alguns llocs de treball arribava l’aigua i en altres no. Al final, cadascú ha de continuar duent l’aigua de ca seva.
Quines accions es duran a terme per part dels socorristes?
Des del grup de socorristes pretenem obrir un canal de diàleg amb l’Ajuntament de Manacor i l’empresa concessionària per poder començar a treballar tots aquests punts. El més important és poder oferir un servei millor i que la gent es senti segura a l’hora de venir a les platges de Manacor. També sabem que és molt difícil que aconseguim alguna cosa tan aviat, així que muntarem una manifestació davant de l’Ajuntament. Les dates estan per confirmar, perquè hem de complir amb certs terminis de preavís. I després, si no s’arriba a cap solució, farem vaga. Necessitam que la gent ens escolti i entengui.
Heu rebut cap resposta per part de l’Ajuntament o de la concessionària?
Per part de l’Ajuntament no hem obtingut cap tipus de resposta, tot i que hem sol·licitat una reunió. Per part de l’empresa Emergències Setmil, després de setmanes de conversa, hem aconseguit tenir una reunió. I bé, veurem si s’aconsegueix resoldre alguna cosa. En realitat, hi ha una part de responsabilitat que correspon a l’empresa i una part que correspon a l’Ajuntament. I si l’Ajuntament no ens dona resposta, farem mobilitzacions perquè ens escoltin.
Back To Top
Search