Skip to content

Suspès en neteja; aprovat en recollida

En una enquesta llançada a xarxes per Cent per Cent i que ha comptat amb la participació de 260 persones, es fa una valoració positiva del sistema de recollida porta a porta, però en canvi es posa un suspens (1,94 sobre 5) a la netedat general al municipi. Aquesta setmana mateix, l’Ajuntament ha concedit el servei de neteja per dos anys més a l’empresa LUMSA, que ja n’era la responsable fins ara.
Els números canten per ells mateixos. Manacor, segons les persones que han participat a la nostra enquesta sobre l’estat de netedat del municipi, consideren que el municipi està brut. A l’enquesta hi han participat un total de 260 persones, que han respost diverses preguntes que feien referència tant a la neteja general com també a la recollida de residus i a la gestió del punt verd. Pel que fa a la neteja general, els enquestats han considerat majoritàriament que les places i carrers del municipi estan bruts. Tot i així l’opció més votada ha estat un 3, una nota que garantiria l’aprovat, si no fos que les opcions del 2 i de l’1 han tengut també molt de predicament. A la fi, la mitjana total de la nota que donen els enquestats a la neteja general del municipi és d’un 1,94, molt per davall el 2,5 que suposaria l’aprovat. Només dues persones de les 260 enquestades han posat la nota màxima a la gestió de la neteja.
A l’hora d’analitzar els motius d’aquesta falta de netedat, els enquestats han triat com a opció majoritària el fet que els contenidors la majoria de vegades són plens, un fet que provoca que la gent deixi el seu fems al costat. Més de la meitat dels enquestats s’han mostrat preocupats per aquesta qüestió. No tants, però fins a un nombre superior als 120, consideren que en general el municipi està net i se’n fa un bon manteniment, però que ho espenya l’actitud incívica de deixar trastos als capdecantons o al costat dels contenidors.
El tercer motiu de descontentament dels enquestats, fins a un total de 117 respostes, fa incidència en la sensació que els serveis de neteja se centren molt en el centre de Manacor-ciutat i en canvi descuiden la perifèria. De fet, també 85 dels enquestats (una tercera part) pensen que hi ha una diferència de tracte important en la neteja entre Manacor-ciutat i la resta de nuclis que conformen el municipi. En menor mesura, en canvi, es manifesta la preocupació per la manca de contenidors o per l’excés de brutor a places i carrers. Només un 4,3 per cent dels enquestats pensa que “estat tot molt bé”.
La recollida, millor
Molt millor és la valoració de la recollida de residus, que els enquestats valoren amb una nota mitjana de 2,78, una mica part damunt l’aprovat que seria el 2,5. De fet, en aquest apartat fins a 10 participants han donat la nota màxima a la gestió de recollida, i gairebé una tercera part han concedit un 4 sobre 5.
El porta a porta, l’estrella
No hi ha dubte que on més aplaudiments ha recollit la gestió de la nteja ha estat en la recollida porta a porta. En aquest cas, només responien els enquestats que disposaven d’aquest servei a ca seva.
Un total de 87 dels enquestats disposaven del servei del porta a porta pel lloc on residien. Sobre 5, la nota atorgada ha estat d’un 3,34, pràcticament un notable. De fet, pràcticament un 30 per cent dels  enquestats en aquest apartat han atorgat la nota màxima a la recollida porta a porta, mentre que més d’un 35 hi han posat un 4, la segona nota millor. No obstant això, és significatiu que fins  a 13 persones han posat un zero al porta a porta, una quantitat superior als que han qualificat la gestió amb un 1, un 2 o un 3.
Els  principals problemes  manifestats pels enquestats en aquest apartat, en forma de comentaris, han fet referència als fems que queden sense recollir, robatoris de poals, brutors, suc i rates al carrer, veïnats que no deixen els residus davant el seu portal, la poca flexibilitat de l’horari, o la manca de sancions per als infractors, a banda de la falta de competència dels treballadors. La fracció que sol tenir més problemes  de recollida segons els comentaris, és la  del vidre.
El punt verd, aprovat pels pèls
Un 2,53 sobre 5 atorguen els enquestats a la gestió del punt verd. Les valoracions són molt semblants a les de la neteja general, només que amb un augment considerable de les persones que consideren que la gestió és impecable. Si a la neteja general eren només dos els enquestats que ho consideraven així, en el cas del punt verd són un total de 22. Deu vegades més.
Hi ha una demanda generalitzada en els comentaris dels enquestats: punt verd a Porto Cristo i també a la resta de nuclis del municipi. També es demana més informació en forma de cartells al costat dels contenidors per per determinar on va cada casta de residus, Es reclama també ampliació d’horaris i sobretot una millora en l’accés, atès que la carretera és estreta i l’accés per la carretera de Felanitx de vegades no és senzill. També es demana més personal, i un tracte millor per part dels treballadors cap als usuaris.
Sí rotund a la municipalització
A l’hora d’atorgar la responsabilitat del funcionament de la neteja a Manacor, els enquestats ho tenen clar i dues terceres parts opinen que és compartida entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària. Una quarta part consideren que el màxim responsable és l’Ajuntament. Reconeixem que en aquest apartat hi faltava una opció que fes referència a la responsabilitat dels ciutadans. També dues terceres parts pensen que la concessió novament a l’empresa LUMSA del servei de neteja, la mateixa que hi havia fins ara, farà que les mancances que hi havia es repetesquin.
Finalment, gairebé un setanta per cent dels enquestats considera necessària la municipalització del servei per garantir que la neteja del municipi es fa de forma adequada i eficient. Només un cinc per cent es mostren partidaris de fer-ho com fins ara s’havia fet.
Back To Top
Search