Skip to content

Tall de cinta duplicat

La inauguració del nou CIFP Politècnic de Llevant. El conseller Vera, entusiasmat amb el nou ens, volgué fer via a tallar la cinta inaugural i ho va fer en companyia del director del centre, Miquel Amengual. Aviat, però, n’hi hagué que es temeren que el batle, present també a l’acte, no havia participat a la tallada inaugural, que s’hagué de repetir. No sabem si la cinta es va tornar a confegir, però sí que qui tallava el bacallà i la cinta, tisores en mà, al segon tall, era el batle Miquel Oliver, enmig d’unes bones rialles…

Back To Top
Search