skip to Main Content

Tot el que cal saber per comprendre el joc de l’Estràngol

“L’Estràngol o joc de tella és un joc popular ancestral del poble de Son Macià, a Mallorca. Es juga individualment i es fan servir dues pedres, monedes i una tella. Té molt d’èxit entre els habitants d’aquest indret i cada any són més les persones que hi juguen. L’objectiu principal del joc és el de intentar fer caure monedes col·locades damunt d’una pedra, fent servir un tros de metall anomenat “tella”. Les monedes es guanyen quan cauen més a prop de la tella que de la pedra. Originàriament es practicava sobre esplanades polsoses fent servir pedres planes o soles de sabata com a ‘tella’”. Aquesta és la definició que podem llegir del joc de l’estràngol en la seva entrada de la Viquipèdia. A més, però, a www.sonmacia.com hi podem trobar una descripció detallada del joc i de la terminologia que hi va associada.

Tella (pronunciat ‘teia’)

Tros de metall, preferiblement rectangular, però que pot tenir qualsevol forma, amb unes dimensions i pes que possibilitin el llançament seu amb una sola mà. Sol tenir unes dimensions aproximades de 10x15cm.

Rebàtol o rebatell

Serveix per aguantar les monedes que els jugadors es juguen. No pot ser un element gaire feixuc, ni gaire més gros que la tella, per la qual ha de poder ser mogut.

Camp de joc

Sol ser una esplanada amb una amplada màxima de 3 metres i una llargària de 50 metres. Normalment es juga en un carrer asfaltat, però també pot ser una esplanada sense asfaltar, com es feia antigament.

Escallar-se (‘esquillar-se’)

Tirar les telles per determinar l’ordre de tir dels jugadors durant la competició. Si qualcú s’ensanta caldrà tornar escallar-se.

Acanar (pronunciat ‘canar’)

Midar la distància que hi ha entre el rebatell i les telles per determinar a qui pertanyen les monedes que han caigut del rebatell.

Ensantar-se

Una de les claus del joc. Quan un jugador ha tomat les monedes, el qui té el torn següent pot “ensantar-se”, és a dir, tornar a col·locar les monedes al rebatell i col·locar-lo on vulgui per tornar a començar els torns de tirada.

Campions del món

El Campionat del Món d’Estràngol es disputa per les festes de Son Macià des de l’any 2000. Aquests són els campions que hem pogut documentar.

2021 Xesc Timoner
2020 Xesc Timoner
2019 Miquel Mascaró
2018 Miquel Sureda
2017 Jaume Sureda (Gori)
2016 Pere Fullana
2015 Joan Sureda (Finidi)
2014 Miquel Oliver
2013 Damià Mascaró
2012 Nofre Fullana

Back To Top
Search