skip to Main Content

“Tot el que havia de perdre ja ho he perdut”

Catalina Riera Monjo és propietària d’un molí a Fartàritx. Ens explica la seva peripècia urbanística.

Fartàritx és una barriada afectada per una moratòria urbanística de dècades. Ara torna estar damunt fulla arran de l’afectació que tendran els veïnats d’aquest barri emblemàtic amb el nou Pla General.

Catalina Riera Monjo és propietària d’un molí a la zona: “És un molí molt petit. I tot el que havia de perdre ja ho he perdut. Tothom va fer les parets on va voler i tot i que a l’escriptura figurava que tenia 900 metres, només en tenc 300. Vaig anar a un topògraf i tot, però no he aclarit res. Com que tanmateix no m’aclaria vaig decidir desmarcar-me de reunions”.

Riera considera que la situació “és molt mala d’arreglar”. Fa vint anys que hi va darrere. “N’hi havia que deien que hi volien fer una zona verda, i jo ho trob una bona cosa, si no m’han de prendre el corral”. Per a Catalina Riera, “a Manacor no necessitam tants de pisos”. En demanar-li opinió sobre la construcció allà deçà la ronda, a Torreflorida, en comptes de fer-la a dins Fartàritx, Riera Monjo també és clara: “Això a mi tampoc em va bé”, i afegeix: “I si a dins Fartàritx hi han de fer una bona plaça, que la hi facin, però que no sigui per passejar-hi els cans per davall el teu portal, perquè la gent ha d’aprendre a actuar amb un poc de sentit comú”.

En qualsevol cas, Catalina Riera Monjo té clar que “allà on hi ha doblers comanden, i allà on no n’hi ha no” alhora que es refereix a la finca de pisos que hi ha davant el seu molí: “Això és molt lleig, no sé com ho deixaren fer”. Per a Riera Monjo, “si tot això ho hagués comprat tot un peix gros, s’haurien fet les coses una mica millor, però la gent de Fartàritx som gent senzilla, i així estam”.

La propietària d’aquest molí fartaritxol acaba explicant que “quan vaig restaurar el molí no vaig poder tocar res, ni una mitjanada, vaig tomar”, però recorda que, per anar per la llei, “ens varen fer posar-hi un frontis tot compost als molins, i ara estant tots pelats, això ens passa als qui volem fer bé les coses”.

Back To Top
Search