Skip to content

Tren sí o tren no?

El tren és una demanda
tan antiga que, potser,
que avui en dia el parer
tombi cap a una altra banda…
Potser que la propaganda
comenci a tenir rovell?
Sí que hem de cercar un remei,
però no hem de ser obtusos.
Una xarxa d’autobusos
faria el mateix servei?

Back To Top
Search