Skip to content

Un ambulatori amb gran diversitat de programes per l’educació per a la salut

Atenció a la dona i a l’ancià, programes específics per a malalties cròniques, detecció de retinopatia diabètica, escola de pares, tallers de cuidadors o per a la població immigrada… El CS Sa Torre ofereix una gran diversitat de programes a la ciutadania, tots ells encarats a la prevenció de malalties i a la creació d’hàbits de vida saludables. En destacam alguns d’ells.

Consulta Jove i Programa Alerta Escolar

Destinats a infants i adolescents, aquests dos programes volen promoure l’educació per a la salut entre la població més jove. D’una banda, la Consulta Jove consisteix en un servei d’assessorament que s’ofereix als centres educatius de manera setmanal i que varia segons les necessitats del centre. A Manacor, el servei es dóna als dos instituts i al col·legi Sant Vicenç de Paül. Una persona professional de la salut escolta els dubtes i les inquietuds de l’alumnat i els ajuda a resoldre’ls, de manera individual o grupal. D’altra banda, el Programa Alerta Escolar dóna formació al personal docent dels centres en matèria de primers auxilis, en cas d’emergència, sobre patologies d’asma, al·lèrgies, epilèpsia, cardiopaties congènites i diabetis. L’objectiu és formar i conscienciar la comunitat educativa sobre aquestes patologies.

Programa Pacient Actiu

Aquest programa forma part del Pla d’Atenció a Persones amb Malalties Cròniques i té com a objectiu principal donar eines a la població afectada per a millorar la seva salut així com la seva qualitat de vida. Amb aquest programa el pacient es fa partícip i responsable de la seva salut i aconsegueix eines per identificar símptomes així com per gestionar les conseqüències físiques, emocionals o socials de la malaltia. El programa va dirigit a persones amb alguna malaltia crònica com la diabetis, malalties respiratòries o hipertensió i a les persones cuidadores, amb l’objectiu principal d’aportar-los autonomia. La idea que articula el programa són els grups de suport i treball on els mateixos pacients són els formadors d’altres pacients. D’aquesta manera, es fomenta la comunicació, el suport mutu, l’autocura i la presa de consciència.

Tallers i educació per a la salut

El Centre de Salut de Manacor ofereix diversos tallers per tal de promocionar els hàbits de vida saludable. Entre ells hi trobam, per exemple, els tallers per a deixar de fumar, que es fan de manera grupal, un cop a la setmana al llarg d’un mes i mig. D’altra banda, també trobam formacions i grups de suport per a persones cuidadores: un taller que dura diverses setmanes i que té l’objectiu de donar eines i autonomia a les persones que tenen cura de malaltes. Així mateix, també es fan tallers puntuals d’educació diabetològica on es donen pautes pedagògiques per a controlar la malaltia així com d’altres, també puntuals, per ajudar als pacients a prendre’s correctament la medicació.
Fa un any que el CS Sa Torre ofereix també la Ruta Saludable: una caminada setmanal pel poble. Dues persones guien la ruta que parteix tots els divendres a les 9.30 h del centre de salut i que inclou una aturada per fer exercicis físics.

Back To Top
Search