skip to Main Content

Un poble alçat, o acotat, per la visita reial

No hi ha com la visita de determinada genteta perquè s’arrenglerin un devora l’altre tots els complidors d’ordres. L’arribada de Felipe i Letízia a Manacor va provocar talls en els carrers, presència de policies a tots els capdecantons, venguda de membres de cossos i forces de seguretat de l’Estat, i qualque actuació que ve, fins i tot, més de nou. El bisbe mallorquí, per exemple, no se sap exactament per quin motiu, va decidir que l’homilia que pronunciaria en record de les víctimes seria en llengua espanyola. El Preparado és un home que domina idiomes, i ha demostrat més d’un pic que se’n desfà parlant el nostre. No debades, és també príncep de Girona. Per quin provincià motiu, idò, el senyor bisbe va decidir baratar la llengua en què, en condicions normals hauria fet les exèquies pels damnificats a la catàstrofe natural del nostre redol geogràfic?

Back To Top
Search