skip to Main Content

Un stolperstein per a Son Macià

El poble dignifica Antoni Sitges Febrer “des Clot”

“A Son Macià visqué el delegat de batlia Antoni Sitges Febrer des Clot, nascut 1893, detingut i assassinat el 7 de setembre de 1936 a Manacor”, diu la inscripció de la pedra – placa de memòria que fou col·locada el passat 9 de febrer enmig de la plaça de Son Macià. Més de 82 anys després d’aquell crim tan dolorós, injust i gratuït, el poble de Son Macià, la seva associació de veïns i l’Ajuntament de Manacor, a iniciativa del Col·lectiu Memòria del poble, feren visible la memòria d’un dels seus fills i servidors més extraordinaris.
Coincidint amb el 100 aniversari de Son Macià, i després d’un gran acte d’homenatge al setembre de l’any passat, el seu record quedarà lligat per a sempre a la terra que el va veure néixer, créixer, conrear les seves terres i cuidar de la seva família. Quedarà visible enmig de la plaça del poble, que és precisament un dels llocs on ell, desinteressadament, com a delegat de l’Ajuntament de Manacor a Son Macià, va intervenir. Un fet corroborat per part d’un testimoni excepcional, el seu fill Jaume Sitges, l’amo en Jaume “Morret”, que recorda perfectament com ajudava son pare a sembrar els primers arbres a aquesta mateixa plaça, que eren uns pins.
Ja tenia quasi nou anys, edat suficient per aguantar els pins mentre son pare feia les feines més feixugues. Però també fou edat suficient per no suportar ni comprendre com els podien prendre son pare, a ell i els seus germans.
Les pedres stolperstein (del verb alemany stolpern, per travelar o, metafòricament, topar-se amb la veritat) formen part d’un enorme monument descentralitzat, amb un total d’unes 70.000 peces repartides per 21 països europeus. La pràctica totalitat està dedicada a la memòria de les víctimes del feixisme alemany. Són de color llautó, i n’hi ha instal·lades a Catalunya i Mallorca. La pedra de Son Macià és una de 20 dedicades a distints càrrecs republicans a Mallorca, assassinats per la repressió franquista. Són les primeres d’aquestes característiques i són de color platejat. Quatre arribaren al terme de Manacor: Per al batle manacorí Antoni Amer Llodrà “Garanya” i per als delegats de batlia Joan Parera Gomila “Ramonico”, de Porto Cristo, Antoni Adrover Santandreu “Ravenet”, de Son Negre, i Antoni Sitges Febrer “des Clot”, de Son Macià.
L’homenatge als càrrecs no pretén l’oblit de les nombroses altres víctimes. A Son Macià, hi hagué una segona víctima mortal, Bartomeu Adrover Oliver “Macianer”, que fou assassinat a Son Coletes el 24 d’agost de 1936.
Durant l’acte els organitzadors recordaren que, la memòria històrica comença pel reconeixement dels fets, per la veritat, per la superació de la por i el silenci imposat. Per fer costat als familiars. I llavors passa per la dignificació de les persones i dels llocs. Per tant la col·locació d’aquest minúscul stolperstein enmig del poble sí que és una passa petita, però sens dubte en la direcció correcta: l’objectiu és fer justícia.

Hartmut Botsmann

Back To Top
Search