Skip to content

“Una ampliació d’un espai natural sempre és bona notícia”

El Parc Natural de Llevant ha multiplicat per deu la seva superfície. És per això, que des de la direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat, que està dirigida per Llorenç Mas (Manacor, 1976), estan tramitant una normativa flexible perquè tots aquells esports que fins ara es practicaven dins els nous límits continuïn estant permesos.

Fa relativament poc temps vareu aprovar ampliar els límits del Parc Natural de Llevant. Com queda ara? Quins beneficis se’n treuen?
Evidentment, una ampliació d’un espai natural sempre és una bona notícia. El fet de tenir un espai molt més gran és molt important de cara a les polítiques actives de conservació: com més gran és l’espai, més eficaces solen ser. Per altra banda, una ampliació d’aquest estil suposa un repte més gran. Fins ara teníem un parc de petites dimensions amb tres finques públiques i uns hàbitats molt concrets; mentre que ara tenim un espai molt més gran, de 16 mil hectàrees amb part d’hàbitat marí, lacustres i de torrent, sistemes dunars desenvolupats i hàbitats agraris.

També s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) que, per primera vegada, obri les portes a les entitats esportives.
Dins el parc antic hi havia algunes activitats relacionades amb el lleure, però ara en tenim moltes més de relacionades amb l’esport o la ramaderia. És per això que tenim una normativa bastant flexible i que reconeix més activitats. Per tal de poder permetre tots aquells esports que s’hi donen, hem fet una normativa amb certa flexibilitat que deixa, donat el cas, obrir o tancar un pas. És molt flexible en funció dels hàbitats i de l’ús que se’n doni, si no suposa una degradació. Amb tema de muntanyisme, escalda i senderisme permetrem tot l’existent i hem prohibit activitats relacionades amb els quads perquè no responen amb la filosofia del que volem dins el parc. Pel que fa a l’escalda, donam per bones les vies existents, mentre que les noves s’hauran d’autoritzar.

Us vareu reunir amb la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
Vàrem mirar el tema del senderisme i l’escalda, el que es fa i el que nosaltres permetem. També vàrem mirar els GR que estaven dibuixats i, més o manco, vàrem quedar d’acord en com funcionaria tot. El senderisme es podrà fer tot, però en alguns casos només el permetrem fins que trobem una alternativa. I pel que fa a l’escalada, vàrem revisar totes les vies existents perquè coincideixin les que ells creuen que hi ha i les nostres. La feina encara no està acabada.

S’hi acceptarà qualsevol classe d’activitat?
Estan permeses el passeig, córrer, la bicicleta, el cavall i l’escalada, entre altres. Aquells que s’hi practiquen. Es vera que en funció de l’amplada del camí no hi podran passar els cavalls o les bicicletes. L’activitat que s’hi duia a terme quedarà permesa.

És compatible fer esport al Parc Natural de Llevant i, alhora, conservar-ne la biodiversitat?
Sí. Partim de la idea que si realment hi era i, així i tot, hem pogut identificar hàbitats i espècies d’interès, vol dir que les activitats no són nocives per a ells.

Hi ha possibilitats que el parc s’amplii més?
Estaria molt bé, però no ens ho platejam. Consideram un gran repte poder-lo ampliar fins a la dimensió actual, ja que s’ha multiplicat per 10. Evidentment, ens agradaria, però és vera que Manacor també té la xarxa natura i és una zona protegida.

Voldries afegir res més?
Ha estat un gran repte treure la normativa. Quan hi ha tantes activitats involucrades és difícil que tothom estigui d’acord o no estigui descontent. Crec que més o manco hem aconseguit que sigui un PORN que tengui en compte totes les activitats sense comprometre la conservació.

Back To Top
Search