Skip to content

Una centenària immensa

A Son Macià, Margalida Nicolau Rosselló va fer el passat dia 26 de setembre la tracalada de 106 anys. Poca gent ho deu poder dir a tot Mallorca. Madò Margalida de Can Gafes es troba bé de salut i va néixer un llunyaníssim 26 de setembre de l’any 1917, quan a l’Estat espanyol regnava encara Alfons XIII, repadrí del monarca actual. De llavors ençà, hem viscut dues dictadures, una república i una restauració borbònica. Tot, fins i tot el grip del 18 i la Covid del 19, ha passat durant la llarga vida d’aquesta valenta dona. Que molts d’anys, idò, madò Margalida!

Back To Top
Search