Skip to content

Una dama portenya?

La dama dels cossiers d’enguany, Estefanía López Deflory, és una al·lota manacorina, tot i que resident a Porto Cristo, una condició semblant a la que té Joan Gomila i tants d’altres militants, simpatitzants i votants d’AIPC. No deixa de ser curiós que “Ca la Dama” sigui tantes vegades la casa on han viscut i crescut d’infants les dames, i no la casa on solen viure. Seria de veure que per sortir de la residència actual d’Estefanía López, l’Ajuntament noliejàs una flota de tres o quatre autocars a l’estil Sant Antoni. No deim res de camió, perquè ja seria massa… En qualsevol cas, al xep-a-xep, el que li pica de bon de veres és si enguany hi haurà cap cossier que sigui dona, o si la dona cossiera, com sempre, serà només la dama. Sembla que les cases de messions britàniques duen una activitat frenètica entorn de la qüestió, perquè hi ha versions per a tots els gusts. Hi haurà cossier dona? O no n’hi haurà? Nosaltres sabem més coses de les que deim…

Back To Top
Search