Skip to content

Una imatge premonitòria

Qui sap de quin any és aquesta foto. El cas és que a la dreta, encara infant, hi podem veure Antoni Juan Ruiz, fill i net i renet de dimoni petit, que acabaria sent un dels dos actuals dimonis petits. A l’altra costat, ja adolescent, i amb rastes, Magdalena Pérez, que s’ha estrenat com a dimoni petit tot just aquesta setmana. Un ho tenia tot de cara per saber aleshores que tendria aquest paper dins la festa. L’altra, en aquell moment, no s’ho podia imaginar de cap de les maneres.

Back To Top
Search