Skip to content

Uns pressuposts de 47 milions d’euros per l’any 2022

Dilluns es va celebrar la sessió plenària del novembre i, després de molts mesos es varen reunir de manera presencial a la Casa de la Vila de Manacor. L’aprovació més important va ser la dels comptes referents a l’any que ve, en els quals destaca la creació de dues partides de 100.000 € cada una per subvencions i un increment notable a les partides d’Educació, Serveis Socials i Igualtat. Per complementar-ho, també es va acordar incorporar 8 milions d’€ del romanent de tresoreria.

Els pressuposts del 2022, aprovats amb els 11 vots a favor de l’equip de govern i les 10 abstencions dels partits a l’oposició. Aquest és el resultat que en derivà de la darrera sessió plenària a l’Ajuntament de Manacor que es va celebrar aquest dilluns. Sense tenir en compte la incorporació de 8.000.000 d’€ corresponents al romanent de tresoreria, els comptes sumen la xifra de 47.257.152,21 €, 1.378.307,32 € més respecte a l’exercici anterior. Destaca que es faran inversions per un total de 2.779.602,01 €.

Així trobam que 1.791.342,16 € seran pel propi Ajuntament, 108.319,60 € pel Patronat d’Esports, 4.500 € per l’Escola Municipal de Mallorquí, 50.000 € per l’Institut Públic de Teatre i 820.440,24 € per la SAM. El pressupost fora dels organismes autònoms és de 43.749.022,74 € que es poden dividir en diferents capítols.

Però això no són res més que algunes quantitats. El que realment importa a aquells qui governen i a la ciutadania són els projectes i millores amb les quals es traduiran les inversions explicades anteriorment.

En els pressuposts del 2022 hem de destacar la incorporació de dues partides per a subvencions dotades amb 100.000 € cadascuna, una pensada per entitats socials i l’altra per entitats esportives. Durant la sessió plenària, la delegada de Gestió de l’activitat econòmica i financera del municipi, Cristina Capó, va explicar que amb aquestes es pretén augmentar la transparència i fomentar la participació de les associacions, ja que fins ara s’havien fet de manera nominativa.

Ara bé, no és l’única novetat. És rellevant destacar que aquests comptes contemplen un gran increment en algunes partides. Concretament parlam d’Igualtat, que passarà de disposar de 58.000 € a disposar de 78.000; i d’Educació, que passa de 75.000 € a 130.000. Aquesta pujada també afecta a Serveis Socials, ja que augmentarà la seva plantilla i té prevists nous projectes. El mateix passa a l’àrea de Política Lingüística, Urbanisme o Policia Local.

També cal remarcar que es preveu posar en marxa l’escoleta infantil de 0 a 3 anys de s’Illot.

Serveis Socials i Igualtat

Com bé comentàvem unes línies més enllà, els Serveis Socials i Igualtat són unes de les àrees que més finançament rebran amb aquests pressuposts. En matèria d’igualtat, però, moltes de les partides són transversal. És a dir, afecten altres àrees de l’Ajuntament, com pot ser Mercats, Comerç, Fires o Promoció Cultural. I aquest és un fet nou.

Coincideix què són dos departaments liderats per Carme Gomila qui, juntament amb Cristina Capó, va explicar alguns dels projectes i decisions pressupostades pel 2022. Entre aquestes hi trobam l’ampliació de la plantilla de Serveis Socials amb quatre educadors i dos treballadors socials que duran a terme tasques enfocades a la violència de gènere, ja que s’han de “complir ràtios per poder firmar el conveni de serveis comunitaris bàsics”, afirma la delegada. Les noves incorporacions no dependran ni d’una subcontracta ni d’un conveni, sinó que es crearan sis places noves.

Els diners també es destinaran a l’elaboració d’un contracte major d’acompanyament integral a infants i famílies. Per això, però, és necessari incorporar treballadors familiars, educadors familiars i psicòlegs per tal de “poder fer una feina més integral en tots els sentits”, assegura Gomila.

Una altra iniciativa d’aquest departament és llogar un local a Manacor que aculli serveis relacionats amb la lluita contra la violència de gènere i comprar-ne un a Porto Cristo per Serveis Socials. Ara bé, aquest darrer immoble no està pressupostat, ja que tenen la intenció d’adquirir-lo amb els romanents.

Aquí s’hi ha de sumar una subvenció atorgada per part de l’IB Dona que permetrà incorporar una persona que sigui especialista a gestionar les taules de coordinació de violència masclista. També s’inclou una partida per poder cobrir el salari a aquest professional.

Amb tot, durant la sessió plenària, Cristina Capó va explicar que “el pressupost incrementa gràcies als ingressos i allà on s’ha incrementat més la partida ha estat a Serveis Socials, que és on hi ha les majors dificultats”.
12 agents de Policía Local més.

A partir del gener s’incorporaran al municipi 12 agents més a la Policia Local, tot i que això no suposa un increment real als pressuposts. El delegat responsable, Joan Gaià, va explicar que “els altres anys aquestes places ja estaven pressupostades”, però que no s’havien ocupat encara.

També relacionat amb les forces de seguretat, es té la intenció d’implantar el sistema TETRA que impulsa el Govern balear amb l’objectiu de dotar de seguretat les emergències i prevenir els riscs en els serveis de telecomunicacions. D’aquesta manera es permet l’accés a contingut específic necessari per a les diferents administracions.

Política lingüística

Una de les partides que es va comentar va ser una de Política Lingüística dotada amb 15.000 €. En paraules de Sebastià Llodrà, “el retrocés de la llengua és evident en alguns àmbits i ens preocupa”. Pel que aquests diners es destinaran a contractar una empresa externa per tal que desenvolupi les tasques més rutinàries, de manera que la tècnica municipal es podrà dedicar a fer una feina més proactiva i transversal tocant tots els aspectes de la casa.

Més millora en urbanisme

Un dels objectius de l’equip de govern quan va començar la legislatura era embellir Manacor. I en aquesta línia continuen. Per una banda, es milloraran els carrers que s’inclouen dins l’ARRU i tenen la intenció de millorar el nucli històric.
Si no hi ha canvis, estan pressupostades les obres públiques a la plaça Cardenal Pou, a la plaça de Francesc de Borjamoll, al carrer Lleó VIII, via Europa, avinguda dels Pins i al carrer Romaní.

La incorporació dels romanents de tresoreria

Fa dos anys que els ajuntaments tenen la possibilitat d’incorporar els romanents de tresoreria quan sigui necessari. Especialment els fan servir per cobrir aquelles despeses que no s’havien contemplat amb els pressuposts aprovats o que ja s’havia previst pagar-ho amb aquests diners. Bàsicament, en paraules de Cristina Capó, aquests són els diners que tenim disponibles, però que no estan incorporats a cap partida en concret.

Per aprovar-los se segueix el mateix procediment que amb els comptes anuals, el que implica un petit emperò. “Tens un any natural per gastar-los i, si no es gasten, desapareixen”, explica.

Així mateix, quan aquest s’incorpora passa a formar part del pressupost.

Adquisició d’una zona verda

En el cas que aquí ens ocupa, l’Ajuntament de Manacor va aprovar incorporar 8.000.000 d’€ als pressuposts del 2022, els quals estan dotats amb poc més de 47.000.000 €. Així, les inversions dels comptes per a 2022 i el romanent incorporat sumen 5,7 milions.

D’aquests, un poc més de 2.800.000 € seran per millores urbanístiques, desenvolupament local i gestió de residus. Els 5.400.000 € restants es destinaran a la compra de terrenys per fer-hi la zona verda del camí de la Mar de s’Illot.

Back To Top
Search