Skip to content

“Volem que l’edifici dels Sementals sigui per a l’ampliació del Simó Ballester”

[pullquote] Joana Maria Flaquer i Maria Antònia Roig estan al capdavant de la campanya “Lo Tort no és mort” per pal·liar els problemes d’espai del CEIP Simó Ballester
[/pullquote]

 

L’edifici d’els “Sementals” no pot ser destinat a ús educatiu arran d’una demanda de l’APIMA de sa Torre. Ara la demanda perquè es canviï aquest ús una altra vegada sorgeix del Simó Ballester. Som davant una guerra d’escoles, novament?
No hi ha cap enfrontament, tot el contrari. Hi ha simpatia mútua, has de pensar que són centres adscrits i això significa que els alumnes de Sa Torre són la pedrera dels de Simó Ballester i així serà fins a final del curs 2017/18. La demanda de la qual parles tenia la seva lògica perquè eren dos centres adscrits des del 2011/12 aproximadament, per tant moltes famílies tenien fills al dos centres, amb l’hipotètic trasllat de Sa Torre als Sementals s’aconseguia que els pares no haguessin de fer molt de recorregut a l’hora d’anar a cercar els seus fills. Ara Sa Torre es convertirà en una escola d’infantil i primària i no tenc notícies que es vulguin traslladar de centre.

15571246_10210257000733312_273257545_n

Representau el conjunt de pares i mares del CEIP Simó Ballester?
Sí, és la nostra feina.

Demanau la compra de l’edifici per part de la Conselleria?
En demanam l’adquisició. No significa necessàriament la compra. Pensam que les administracions han de tenir més eines per a negociar, cessions o bescanvis el que els seus representants considerin.

Quin paper creis que hi ha de tenir l’Ajuntament?
Ens agradaria i pregam a l’Ajuntament que sigui fidel al seu compromís, ja que ens ha expressat la voluntat de cedir la part que li correspon de l’edifici dels Sementals a la Conselleria d’Educació perquè es pugui realitzar l’ampliació del CEIP Simó Ballester Voldríem que continuàs implicant-se en totes les seves competències en educació i que ens faci costat en les negociacions amb la conselleria ja que pensam que millorar un centre repercuteix en tota la comunitat educativa i en altes aspectes diguem-ne d”afers socials” del municipi .

Sou conscients que la normativa impedeix que en un mateix edifici hi convisquin dos usos, quan un d’aquests és educatiu?
Sí.

Això voldria dir que demanau l’ús exclusiu de l’edifici d’els Sementals?
Exactament, amb el nou Projecte d’estudis integrats de música fan falta moltes d’equipaments, el primer de tots una oficina per l’APIMA. També sis aules i un pati per a infantil, aules individuals d’instrument, un auditori i una aula multifuncional… Segur que no ens sobrarà gaire espai, que segur que l’arquitecte encarregat de l’adequació de les instal·lacions sabrà aprofitar De totes maneres, seguirà sent un edifici públic a disposició de tots els ciutadans.

Preveis altres solucions, com ara la construcció d’un altre centre educatiu? O l’aprofitament d’altres espais públics ara en desús?
No ens ho hem plantejat, de moment no és el nostre objectiu. Opinam que no seria oportú deixar aquesta barriada prou degradada sense una escola.

Explicau-nos com ha influït l’ensenyament musical en les noves matrícules a la vostra escola.
Es pot dir que ha influït positivament. Els ensenyaments musicals s’aniran implantant curs per curs des d’educació infantil enguany s’ha començat pel curs de tres anys (comptam amb dues línies). Tot i així els altres cursos es beneficien del projecte ja que la musica es considera una àrea transversal . El projecte d’Estudis integrats de musica va ser molt ben rebut pels pares dels nins d’educació infantil . que és on s’ha notat més el canvi d’inèrcia pel que fa a la confiança que tenen les famílies en el Simó Ballester Comfiam que continuï així.

Voleu afegir res més?
Convidam a tots els ciutadans i especialment a les famílies amb fills en edat escolar a venir al nostre centre el dia de portes obertes i als propers concerts i activitats musicals que juntament amb el Conservatori de Música i Dansa de Manacor es realitzaran.

Back To Top
Search