skip to Main Content

“Hem de treballar per una indústria local competitiva”

[pullquote] Conversam amb Núria Hinojosa, gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) sobre el present i el futur del sector industrial a les Illes
[/pullquote]

Quines iniciatives té l’IDI per a la indústria en general?
L’IDI té com a objectius principals la promoció econòmica i empresarial de les Illes Balears i, en concret, el foment de qualsevol sector empresarial, industrial i innovador de la nostra comunitat. Treballam per diversificar l’economia de les nostres illes i millorar-ne el model econòmic, i apostam clarament per augmentar el pes de la indústria dins de l’economia balear. De fet, un reflex d’aquesta aposta és l’aprovació del Pla Industrial en aquests pròxims mesos.
Aquest Pla, debatut i acordat amb els diferents sectors productius de les Illes, compta amb quatre eixos fonamentals que regiran la política de foment de la indústria durant els pròxims anys: innovació i modernització, amb la necessitat de promoure la digitalització de les empreses; internacionalització; formació en capital humà; i finançament. Pel que fa a aquest darrer punt, tenim la intenció de promoure durant 2018 una línia de finançament exclusiva per a les activitats que es derivin del Pla Industrial per tal d’ajudar a posar en marxa aquestes iniciatives dins de les empreses interessades.

És capaç, realment, de potenciar la indústria local, quan el món tendeix a la deslocalització?
Si posam en marxa totes aquestes iniciatives de foment de la indústria local, és perquè creiem que és part important de l’estructura econòmica de les Illes Balears. Hem de treballar per tenir una indústria local competitiva que treballi a casa nostra amb personal qualificat. A més, s’ha de recordar que la indústria genera ocupació estable.

Quines eines té per fer-ho?
Les eines que tenim es basen sempre amb una cooperació publicoprivada, ja que el sector és qui més coneix les seves necessitats. Tot això es tradueix amb ajudes concretes molt més efectives, ja que provenen d’aquesta col·laboració. Per exemple, enguany s’han tret línies de subvencions per fomentar el procés d’internacionalització, o per a l’adquisició de maquinària, iniciatives molt necessàries perquè la indústria es pugui posar al dia després d’uns anys d’incertesa econòmica.

La indústria a les Illes pot complementar el monopoli turístic?
I tant! S’han de cercar sempre possibles sinergies entre turisme i indústria, ja que aquest primer és un tractor d’altres sectors, i el segon el pot proveir de béns i productes fets aquí. Crec que el sector turístic té un aliat en la indústria per millorar les seves infraestructures, sobretot pel que fa a les empreses relacionades amb l’hàbitat. Manacor n’és un bon exemple, ja que tenim molts negocis especialitzats en mobiliari d’hoteleria i restauració.

Com està el sector de la fusteria a Manacor, en teniu dades? Baixa el nombre de fusteries o es manté?
Observam un revifament clar d’aquesta activitat, tal com es demostra a l’èxit d’acollida que ha tingut a Manacor la convocatòria per a la compra de nova maquinària. Aquest fet constata que les empreses tenen una bona previsió d’activitat i de creixement. També en l’àmbit de la formació dual, Manacor és el municipi que més empreses s’han mostrat receptives a acollir joves que es formen en el sector del moble, i contractar-los mentre s’estan formant, en un programa que impulsa el SOIB en diversos àmbits industrials i empresarials. Aviat en veurem resultats d’aquest programa.

Back To Top
Search