skip to Main Content

2019-2020: un curs escolar marcat pel confinament que passarà a la història

Com és el dia a dia dels centres escolars i els instituts de Manacor? Com ho fan per arribar a tot l’alumnat i superar la bretxa digital? Es reprendrà el curs o s’optarà per l’aprovat general? De tot plegat, en parlam amb diferents persones que formen part dels equips directius d’alguns centres educatius de Manacor. 

 

“Aquesta tercera avaluació dóna l’oportunitat a tots els mestres i professors de reinventar-nos i millorar”

Esperança Nicolau, mestra i la secretària del CEIP Sa Torre, explica que, tot i que no utilitzen llibres de text i que la metodologia del centre es basa en una tasca totalment presencial basada en el contacte directe, s’han adaptat a la situació i han establert un sistema de feina adequat a les edats dels infants amb qui treballen. “Disposam una pàgina web on plantejam les propostes de feina setmanals i hem avisat, tant per telèfon com per correu electrònic a les famílies perquè vagin consultant el web setmanalment” diu Nicolau, tot afegint que es tracta de propostes obertes que puguin fer els pares i les mares per no carregar-los amb la feina dels mestres. Així mateix, les famílies poden enviar dubtes i consultes a través de Drive i correu electrònic.
Pel que fa a la bretxa electrònica, Nicolau explica que hi ha poques famílies que no disposen ni de dispositius tecnològics, correu electrònic o Internet i que gairebé el 100% de les famílies disposen d’un mòbil amb connexió a Internet. “La majoria de famílies estan interessades a seguir les propostes i hi haurà un percentatge molt petit d’alumnes que actualment no estan fent cap seguiment” diu Nicolau.
Pel que fa a la previsió de futur, Nicolau explica que “ens està arribant la informació en compta-gotes i ni els entesos poden pronosticar com esdevendrà tot plegat: si arribam a un punt en què la situació sanitària estigui controlada, podrem reprendre el curs de manera presencial”. A més, incideix en el fet que el curs s’està duent a terme i no s’han aturat de fer feina. Un altre punt que s’ha plantejat és el de l’aprovat general. En aquest sentit, Nicolau presenta l’opció de fer una tercera avaluació on no s’avancin continguts o bé avançant poc, tot tenint en compte la manera en què s’ha estat fent feina aquests darrers dies i incideix en el fet que “hi ha moltes maneres d’avaluar”. Per aquest motiu, considera que no s’ha d’optar per un aprovat general però sí que s’ha d’adaptar la manera d’avaluar a la situació que vivim. “És cert que nosaltres, a Sa Torre, ho tenim més fàcil perquè tenim fins a segon de Primària però també ho faria així per cursos superiors” diu la mestra.
Així mateix, Nicolau afegeix que “aquesta tercera avaluació dóna l’oportunitat a tots els mestres i professors de reinventar-nos i millorar la nostra tasca docent” explica mentre afegeix que és el moment de prendre mostra de sistemes educatius com el nòrdic, per exemple, “on es concep l’educació des d’una perspectiva molt més oberta i comprensiva, que té en compte les potencialitats de cada individu”.
Finalment, pel que fa a la possibilitat d’allargar el curs fins al juliol, Nicolau té clar que no s’hauria de fer perquè “tant professorat com alumnat estam fent més feina que mai, adaptant-nos a una nova manera de treballar”. Així mateix, pel que fa a la incidència que tot plegat pugui tenir en el pròxim curs, Nicolau opina que “no té per què influir negativament a l’inici del curs si fem una bona reflexió i fem les coses ben fetes”.

 

“No només hi ha la part acadèmica, també és molt important enviar missatges d’ànim”

Maria Antònia Nadal , directora del CEIP Molí d’en Xema, explica que fer feina a distància es fa feixuc perquè “les etapes d’Infantil i Primària necessiten molt de contacte presencial i diari i ara ens fa molta falta”. Així i tot, continuen treballant i mantenint el contacte amb els infants a través del bloc de l’escola: “Tenim blocs per cada aula i també un bloc general. És un mètode de comunicació que utilitzam des de l’obertura de l’escola i actualment és la via a través de la qual enviam les activitats de reforç, des dels 3 anys fins a 6è”. A més, els cursos de 4t, 5è i 6è també utilitzen un correu electrònic corporatiu del centre així com accés a la plataforma Drive i “és una altra manera d’entregar tasques o poder-se comunicar amb l’equip docent”. Així mateix, explica que la majoria de l’alumnat es pot connectar a Internet però explica que sovint el problema és la quantitat de dispositius dels quals disposa cada família així com el fet de compaginar el treball de la família amb la tasca escolar dels infants. Nadal destaca però que “no només hi ha la part acadèmica, també és molt important enviar missatges d’ànim”.
Per Nadal, “tot plegat és molt incert i és difícil de dir com evolucionarà la situació”. A més, explica que l’equip docent es va organitzant de manera setmanal per poder fer les tasques del dia a dia. Això sí, li agradaria poder fer un tancament de curs “encara que siguin pocs dies” perquè el curs vinent puguin ser com qualsevol altre: “Si podem fer aquest tancament, podrem començar de zero, de la mateixa manera que ho fem en cada inici de curs”.

 

“Parlar d’aprovat general és contraproduent si l’objectiu actual és fer feina a distància”

Antoni Gayà, director de l’IES Mossèn Alcover, afirma que el funcionament telemàtic depèn de les assignatures: “Hi ha matèries en les quals es generen apunts o material per anar fent, d’altres fan classes en línia” diu Gayà. Tot i que “hi ha molt pocs alumnes que vulguin fer feina i no tenguin dispositius o Internet” Gayà explica que amb els casos d’alumnat que no té la possibilitat de funcionar de manera digital, professorat i famílies es posen d’acord per entregar físicament els apunts o el material necessari. En general, destaca que “tot i que pensava que l’adaptació costaria més, alumnat i professorat estan fent una feinada” diu el director del centre tot remarcant que, evidentment, “tot i els esforços per treballar a distància és impossible seguir el mateix ritme que de manera presencial”.
D’altra banda, Gayà considera que no s’hauria de parlar d’aprovat general fins a finals de curs perquè és un tema molt delicat. “Des del moment que es veuen aquestes paraules, la majoria de l’alumnat desconnecta” afirma Gayà que pensa que “parlar d’aprovat general és contraproduent si l’objectiu actual és fer feina a distància”.
Pel que fa a la possibilitat de reprendre l’activitat al centre, Gayà desitja que es pugui fer al més aviat possible i acabar el curs dins les aules. “Per ventura s’ha de fer una reincorporació gradual, començant amb els de segon de batxillerat que són els que més necessiten més contacte per tal de resoldre dubtes de cara a la selectivitat” diu el director de l’IES Mossèn Alcover. Així mateix, descarta l’opció de fer classes durant el mes de juliol per l’excés de calor, ja que “les instal·lacions no estan preparades per fer classe durant l’estiu” però creu que aquesta qüestió no depèn dels instituts sinó de l’administració.

 

“La bretxa no només és digital”

Francisca Bonet, directora de l’IES Porto Cristo explica que el professorat prepara per a cada grup una graella setmanal amb les tasques de cada assignatura: “Això ho penjam a la web i els ho enviam per correu electrònic i l’alumnat envia les feines a través de correu electrònic o amb l’aplicació Classroom” explica Bonet. Així mateix, comenta que hi ha professors que fan tutories i resolen els dubten de manera més directa. Així mateix, pel que fa a la resposta de l’alumnat afirma que “la majoria està fent feina i responen molt bé perquè s’estan esforçant dins de les mancances de la situació”. La directora afirma que, tot i que s’han posat en contacte amb totes les famílies del centre i van controlant qui entrega les tasques setmanalment, hi ha algunes famílies de les quals no han rebut resposta. A més, explica que cerquen solucions per aquelles famílies que no tenguin connexió a Internet o dispositius disponibles. Tot i això, Bonet comenta que “la bretxa no només és digital també és socioeconòmica i cultural, moltes vegades una cosa va amb l’altra”.
Pel que fa a la possibilitat d’aprovat general, Bonet considera que “s’hauria de passar a tothom de curs si no podem tornar a la normalitat dins un marge relativament curt” mentre afegeix que s’haurien de mirar amb detall els casos de canvis d’etapa, a 6è, 4t d’ESO i els batxillerats. “Si ho miram en global, són només tres mesos dins del total de l’etapa”. A més, creu que si es pot tornar presencialment, s’haurien de prioritzar aquests cursos, sobretot els de 2n de batxillerat que prepararen selectivitat i descarta el juliol lectiu argumentant que, a part de les temperatures, “els al·lots necessiten anar a la platja, estar al carrer i anar amb els amics.

 

“Pel bé dels infants i les famílies hauríem de tornar, ni que sigui per acomiadar el curs”

“Fa tres anys que formam part d’un programa de noves tecnologies i tot l’alumnat, a partir de 4t de Primària té Chromebook: això ha facilitat molt la feina” diu Antònia Fons, la cap d’estudis del CEIP Jaume Vidal, que explica que tota la feina es fa a través de la xarxa de Google i d’aquesta manera l’alumnat entrega les activitats i el professorat pot fer el retorn. Així mateix, per l’alumnat de cursos inferiors, Fons explica que les mestres utilitzen l’aplicació ClassDojo per enviar propostes als infants i el professorat treballa a través de videoconferències per programar els continguts així com avaluar la feina de l’alumnat i valorar la situació. Així mateix, explica que hi ha més d’un 90% de famílies connectades i que s’està treballant conjuntament amb Serveis Socials per solucionar la situació del percentatge restant, que no s’ha posat en contacte amb l’escola des de l’inici del confinament.
D’altra banda, Fons confia en poder reprendre el curs presencial: “Confiam poder tornar a les escoles durant el mes de maig i enganxar allà on ho vàrem deixar, encara que quedin continguts sense treballar” diu Fons mentre afegeix que, més enllà del temari, que es pot recuperar el curs vinent, és important a nivell emocional: “Pel bé dels infants i les famílies hauríem de tornar, ni que sigui per acomiadar el curs i estabilitzar la part emocional”. Destaca també que un dels problemes que es plantegen de cara al curs vinent són els canvis d’etapa.
“Tot i que les darreres notícies apunten que el curs acabarà com sempre, a finals de juny, no veuríem malament allargar-lo una mica més” afirma Fons, mentre afegeix que és molt complicat fer un pronòstic i estan fent feina “setmana a setmana”.

Back To Top
Search