skip to Main Content

Antonio García: “Els arbres són com de la família, però les motoserres no s’aturaren”

”Per què no s’ha tengut en compte per a res l’opinió dels veïnats de s’Illot? Hi havia un informe del departament de Medi Ambient? Com es pot actuar amb tan poca sensibilitat ecològica?”. Amb aquestes preguntes planyents i punyents demanava en el ple de dilluns passat Antonio Garcia, d’AIPC-SyS per la tala dels arbres s’illoters arran de la reforma d’enllumenat engegada a la localitat costanera. Després de contextualitzar la decisió presa, Sebastià Nadal explicà que “el quadre 90 de s’Illot és el que més problemes ha presentat històricament, i a la reunió on decidírem fer la inversió hi havia els tècnics de Medi Ambient”. El delegat de Zona Costanera continuà afirmant que “no hi havia informe perquè no era ni preceptiu ni vinculant, atès que no hi ha implicades administracions supramunicipals”. García replicà que “hi ha més de cinquanta arbres tallats, i jo em qued amb la part més humana de la història. Aquests arbres són com de la família, però les motoserres no s’aturaren”.

Nadal, visiblement contrariat, contraatacà: “No pareix que hagi estat delegat de s’Illot els darrers quatre anys: miri el projecte i per què s’han llevat els arbres per eixamplar les voreres. No hi ha cap afectat particular. Tant els arbres com les voreres afectats són públics”. Nadal es defensà també d’acusacions de manca de transparència dient que “d’oportunitats per anar a demanar què era aquest projecte, n’hi ha hagudes a voler”.

Envelats i tendals, per assentiment
S’aprovà per assentiment la moció presentada pel Partit Popular perquè l’Ajuntament ajudi bars i restaurants en la instal·lació d’envelats i tendals mentre duri la crisi de la Covid-19. Carles Grimalt demanà “que retirin la moció a l’espera de veure com evoluciona la pandèmia” i oferí a Sansó una junta de portaveus per consensuar la qüestió, alhora que li llançava preguntes com ara el fet que “a pobles petits s’ha pogut fer perquè només hi ha cinc o sis restaurants”, a més, afegí, “hi ha locals que no podran tenir ni això, per la seva sitaució. A Manacor hi ha més de 200 locals i això podria suposar una inversió superior a 20.000 euros, i per tant, l’obertura d’un concurs de contractació que s’allargaria en el temps”. En la contrarèplica, Sansó recordà que “la gent està desesperada, i aquesta setmana haurà estat dramàtica per al sector, donem-los la possibilitat que ho sol·licitin”. Tot i la discussió prèvia, no calgué dur la qüestió a votació, i s’aprovà per assentiment de tots els grups.

11 mesos per una llicència
La delegada d’Urbanisme Núria Hinojosa hagué de respondre a pregunta del popular Antoni Sureda pel temps que es torba el seu departament a atorgar una llicència d’obra major. Hinojosa confessà que per a projectes bàsics “l’espera és d’onze mesos”, tot i que es defensà dient que “la tendència del darrer any és la mateixa de l’anterior”, entorn de 700 llicències concedides.

Back To Top
Search