skip to Main Content

“Aprendre una llengua és veure el món amb uns altres ulls”

Conversam amb Llucia Vanrell, directora de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor. Ens acompanyen Maria Sitges, Patrícia López i Clara Sureda, que formen part de l’equip directiu.

Quants anys fa que existeix l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor?
Precisament enguany fa vint anys que existeix; i de fet, volem preparar una sèrie d’activitats durant el curs per celebrar-ho. Va néixer el 1998 com a una ampliació de l’escola de Palma, i poc després, el 2002, va esdevenir un centre autònom i independent. Ja que som aquí, m’agradaria parlar una mica de les escoles d’idiomes, a nivell general. La primera escola oficial que hi va haver té més d’un segle, va néixer el 1911 a Madrid. Volia ser una institució que acollís tothom, independentment de l’edat, sexe, professió, etc. I que fos combinable amb la jornada laboral. Es deia “Escuela Central de Idiomas”. Els anys 60 es va començar a estendre la xarxa, i se’n varen fer a Barcelona, València… La primera de les Illes va ser a Palma, es va fer el 1986, i estava dins un institut, com estam nosaltres ara. Aquells objectius amb què es va fer la primera escola s’han mantingut durant tot el segle. I això que la Unió Europea ha volgut promoure ara, la necessitat d’una formació plurilingüe, fa estona que hi és a Espanya, amb les escoles oficials. Hem de dir que l’existència de centres públics d’ensenyament i aprenentatge d’idiomes, això que tenim aquí, és una cosa única a Europa, on pot ser hi ha centres privats, però no públics. Ens sembla una cosa interessant i que s’ha de destacar.

Com ha estat l’evolució de l’EOI de Manacor? Com va començar i com ha crescut?
Al començament de tot, es feia només anglès i alemany, els cursos més bàsics. De manera progressiva s’implantaren els nivells superiors, i llavors s’hi ha afegit el francès, i fins i tot, qualque any hem impartit l’italià, en aquest moment no en feim. Com a fita important podem destacar la implantació dels nivells C; les Illes Balears fórem pioneres a Espanya en la implantació d’aquest nivell.

I quins idiomes oferiu enguany, idò?
Aquest curs oferim: anglès en tots els nivells, alemany fins a avançat 2, i francès fins a avançat 1.

Imagín que l’anglès deu ser el més demandat…
Sí, el més demandat és l’anglès, i el segon l’alemany. Això és una peculiaritat d’aquí, ja que, a nivell estatal, el segon més demandat és el francès.

Quins percentatges d’alumnes hi ha de cada idioma?
L’any passat hi havia un 59% de matriculats a anglès, un 34% a alemany, i un 9% a francès.

I quants d’alumnes hi ha en total? Quina ha estat l’evolució al llarg d’aquests vint anys?
Fa vint anys vàrem començar amb 4 grups d’anglès i 4 d’alemany. El volum va anar creixent a poc a poc. Aproximadament els anys 2013-2014 varen els anys amb més alumnes, coincidia amb el TIL. Els grups d’alemany i de francès es mantenien estables, però els d’anglès es varen doblar. Tampoc no era una cosa real. Ara s’ha tornat a estabilitzar, per exemple, per parlar de xifres, l’any passat tenguérem devers 850 alumnes presencials.

 

Hi ha opcions d’estudiar a distància, també? Podríem parlar de les possibilitats de formació que hi ha?
Sí. Podem explicar les diferents opcions. Primer hi ha els grups presencials: els alumnes vénen dos pics per setmana, fan 4 hores i mitja setmanals; això vol dir que són, anualment, més de 120 hores. Llavors hi ha l’opció lliure; que només és de certificació de nivell, són alumnes que només paguen la taxa per fer l’examen, però no van a classe. Llavors també feim cursos quadrimestrals, més específics, poden ser de turisme, de preparació d’exàmens… També feim una modalitat per docents, que aquest any és semipresencial, vénen un dia a la setmana, 2 hores i mitja, i llavors usen una plataforma d’aprenentatge de llengües. I a distància, d’anglès, tenim el programa That’s English!. Per últim tenim programes de col·laboració amb els instituts de secundària; el que feim és col·laborar amb els professors, per formar-los i donar-los materials, per preparar els seus alumnes perquè es puguin examinar amb nosaltres; i enguany hem introduït un darrer programa de col·laboració amb els CEPAS, centres d’educació per a adults.

Les classes presencials, en quines franges horàries són?
El matí, tenim grups d’anglès i alemany, i l’horabaixa grups dels tres idiomes.

Quina metodologia feis servir a les classes?
El centre promou una línia de metodologia comunicativa, on la llengua vehicular des del principi és la llengua d’estudi. Té un enfocament oral, però toca totes les destreses. Tots els professors estan especialitzats en formació d’adults, i com que és un ensenyament no obligatori, les sessions tendeixen a ser animades, dinàmiques, i fugen de la classe tradicional centrada en el professor i el llibre de text. També els donam eines perquè siguin autònoms fora de l’aula.

Teniu llistes d’espera?
No. Actualment la Conselleria ens deixa agafar tothom. Un temps hi havia moltes cues per apuntar-se; ara això ja no es veu, en part perquè no hi ha límit de places, i en part perquè la inscripció es fa on line, també; i tot i que la documentació s’ha de dur aquí, el procés és més àgil.

Quin preu tenen les matrícules?
Depèn de la situació, si són antics alumnes o alumnes nous, si fan un idioma o dos… Llavors hi ha casos en què no s’ha de pagar matrícula, per exemple, les persones que estan en situació d’atur, no paguen. Però si parlam de preus, la matrícula per nous alumnes són devers 180 euros, i els que ja han estat alumnes, devers 160.

Quin perfil d’alumnat teniu i amb quin interès?
Hi ha un 66% de dones enfront d’un 44% d’homes. La franja d’edat més noombrosa està entre 20 i 40 anys; però també en tenim d’adolescents, amb 16 anys poden començar a estudiar anglès i amb 14 francès i alemany. I en tenim fins a 70 anys, de jubilats, també n’hi ha. De cada vegada tenim classes més heterogènies, i és un repte interessant per nosaltres trobar la manera de cohesionar-los, i que facin feina com a grup. Amb quin interès vénen? Alguns per motius laborals: professors que ho necessiten, recepcionistes, gent de l’hospital, policies… D’altres, sobretot els que tenen de cinquanta anys per amunt, vénen més per inquietuds de viatjar, comunicar-se, llegir…

Teniu alumnes que ho hagin estat molts d’anys?
Sí! En tenim, fins i tot, que han passat per tots els idiomes, alguns arriben a ser com a de la família.

I el professorat quin perfil té?
Som 16 professors. I hi ha una cosa curiosa: la majoria del claustre som dones; i l’equip directiu, també som tot dones. També volem destacar la tasca del personal no docent, tenim una conserge i dos auxiliars administratius, que formen part de la comunitat educativa.

Per què és important aprendre idiomes?
Aprendre un idioma no és només comunicar-te; t’ajuda a obrir la ment, entendre altres cultures, altes maneres de viure… Diuen que una llengua et perfila una visió del món, aleshores, com més llengües saps, més visions tens, aprendre una llengua és veure el món amb uns altres ulls.

La gent que ho vulgui fer, hi és a temps de fer-ho amb vosaltres?
Sí. Ara es matriculen els alumnes de l’any passat. De dia 13 a dia 28 estan obertes les inscripcions per nous alumnes de nivell bàsic 1. Per la resta de nivells, s’obriran de dia 25 a dia 28. Per ells s’obri més endavant perquè primer han de fer una prova d’anivellament. Aquesta prova serà dia 20 de setembre, presencial, per a francès i alemany; i on line, de dia 20 a dia 28, per a anglès. Sigui com sigui, la gent que estigui interessada pot consultar la pàgina web www.eoimanacor.com i així podrà conèixer amb detall tot el procediment.

Back To Top
Search