skip to Main Content

Doblers contra la Covid-19 i factures pagades més aviat

“La violència és un assumpte estructural que ens assassina pel simple fet de ser dones. Necessitam despertar la consciència col·lectiva per acabar amb el masclisme estructural i les violències masclistes per fer efectius els drets humans de les dones”, amb aquestes paraules cloïa Carme Gomila, delegada de Serveis Socials, Joventut i Igualtat, la lectura de la declaració institucional (avalada per tots els grups) contra els darrers casos de violència masclista que ens assoten aquests dies. La declaració va servir per encetar un ple amb pocs punts a l’ordre del dia i que no es va allargar més enllà de les dues hores i mitja.

Sens dubte, un dels punts estrella de la sessió va ser l’aprovació d’un nou sistema de fiscalització que, segons explicà la delegada competent en la qüestió, Cristina Capó, servirà per “agilitar la tramitació del pagament de factures”, una mancança històrica de l’Ajuntament manacorí. Tanmateix, cal tenir present que el canvi respon a la recomanació feta per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), l’òrgan de control intern del sector públic estatal i establert pel Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local pel que se substitueix la fiscalització dels ajuntaments. La portaveu del Partit Popular a la Sala, Maria Antònia Sansó, assumí la nova mesura amb preocupació perquè “s’han arribat a dur 90 factures de reconeixement extrajudicial de crèdit i ens genera inquietud veure com podrem consultar aquesta llista a partir d’ara. Nosaltres, igualment, continuarem fiscalitzant la tasca de l’equip de govern”. La mesura es va aprovar amb el vot favorable de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Més doblers per combatre els efectes de la Covid-19
Sí que es va poder aprovar per unanimitat el conveni que permetrà a l’Ajuntament d’obtenir 37.000 euros procedents del govern balear i 222.000 de l’IMAS per fer front als ajuts directes pels efectes socials de la Covid-19. El conveni, a més, segons recordà la delegada Carme Gomila, és prorrogable a quatre anys més.

Accés universal als vaccins
També es va poder aprovar, però no per unanimitat, una moció per la qual es demanava de garantir l’accés universal als vaccins. L’únic grup que s’hi abstingué va ser el Partit Popular. Maria Antònia Sansó recordà que el seu grup “havíem demanat una modificació del punt dos reclamant que es permetés a les empreses farmacèutiques poder assumir les despeses derivades de la fabricació de les vacunes”. El batle Miquel Oliver recordà a Sansó que la modificació proposada pel PP, “desvirtua el sentit de la moció”.

Instal·lacions esportives
El Pi, per boca de Jaume Mut, insistí a demanar quan podran els usuaris de les instal·lacions esportives tornar a emprar les dutxes i els vestidors. Artur Aguiló, delegat del ram hi respongué que no ho tenen previst encara “perquè no podem garantir que es puguin mantenir les mesures de seguretat i higiene”. Mut insistí que “em fa la impressió que no es fa tot el que es pot, el Boib de fa una setmana ja ho permet. Estam decebuts i pensava rebre una resposta positiva en aquesta qüestió. La gent ens ho demana, no hi ha voluntat de fer mal”. Aguiló replicà finalment que quan al BOIB es va publicar que estava permès l’ús de les dutxes “férem una enquesta entre tots clubs esportius per veure qui hi podia estar interessat i tots llevat d’un digueren que no ho havien de menester”.

Back To Top
Search