skip to Main Content

Halloween, una festa que ha vengut per quedar?

En veure l’entusiasme dels nostres joves i infants a la festa de Sant Antoni ens enorgullim i ens entusiasmam amb ells. Això mateix ens passa si els veim fruir amb els Cossiers, o fins i tot amb la novella Mulassa. Però ai! Les reaccions davant la nouvinguda i sobrevinguda celebració de Halloween el dissabte de Tots Sants no solen ser tan entusiastes. Els infants d’avui esperen aquest dia amb deler, i el viuen amb fruïció i eufòria. Uns sentiments que contrasten molt sovint amb els de la gent adulta. Els models americans, com passa sempre que hi ha una cultura dominant, s’implanten a poc a poc. La manca de referents, la manca d’explicació d’aquesta festa, la manca d’arrelament dins la nostra tradició i dins el nostre calendari, fan que en general hom tendesqui inicialment al rebuig de la celebració. Més encara si hom hi detecta, com passa massa sovint, un vincle comercial o de consum. No. El Halloween no és una festa nostra. Ni és una festa d’aquí. Però alerta, joves que avui tenen setze anys ja poden començar a dir que el Halloween se celebra perquè “ha estat així tota la vida”. És ver que setze anys són encara una vida curta, però convé reflexionar sobre la manera com podem afrontar la presència de festes, celebracions i tradicions foranes entre nosaltres. Cal combatre-les? Cal assimilar-les? Cal adaptar-les? O cal rebutjar-les de pla?

Aparentment, una celebració com la de Halloween pot semblar inòcua i inofensiva, però és un símptoma evident de dominació i preponderància d’una determinada manera de fer. La uniformització mundial, l’aldea global, la proximitat patològica entre extrems del món que es troben a milers de quilòmetres no pareix res que sigui gaire sa, ni tampoc una fórmula que ens converteixi en millors persones o que faciliti la convivència i estrengui els llaços entre això que denominam humanitat.

Els darrers vint anys, potser els darrers deu, amb l’eclosió d’internet i de les xarxes socials, hem arribat a creure que Nova York és més a prop que Palma. Pensem-hi, si volem continuar sent nosaltres.

Back To Top
Search