skip to Main Content

“L’infant és el protagonista del seu aprenentatge”

[pullquote] El CEIP Sant Miquel, l’escola pública de Son Carrió, aposta per una educació innovadora. Un grup de mestres ens explica els seus pilars
[/pullquote]

 

El CEIP Sant Miquel és una escola petita i familiar, d’una línia. A l’etapa d’infantil hi ha 48 infants i a primària, 114. L’escola no té aules convencionals, sinó que està organitzada per ambients d’aprenentatge. I és que ja fa un grapat d’anys que l’equip educatiu va decidir apostar per una educació innovadora. Un grup de mestres ens ha mostrat l’escola i ens ha explicat els pilars de la seva metodologia. Àngels Flaquer, mestra, ens conta: “El nostre pilar és una programació viva i activa, amb transversalitat de continguts, que no estan estancats en matèries; i amb una periodització flexible, que es va adaptant segon les necessitats dels alumnes.” Continua: “Un altre pilar és l’acompanyament respectuós que feim cap als infants, dins un procés en el qual ells són els protagonistes del seu aprenentatge. La figura del mestre és d’acompanyant.”
A les aules no hi ha cadires i taules com a les aules convencionals, sinó que l’escola està dissenyada per ambients d’aprenentatge. “Per al procés educatiu ens basam en ambients, tallers, sortides, capses matemàtiques, la maleta viatgera, els grups de participació…”

Els avantatges
Diu Aina Munar, una altra mestra de l’escola: “Tenim en compte les necessitats autèntiques dels infants, ells es fan responsables del seu aprenentatge, exploren els seus límits, les seves possibilitats, la seva capacitat de decidir…” Àngels: “Els nins tenen una il·lusió per l’aprenentatge innata, quan neixen tenen la capacitat, la necessitat, de descobrir coses, i els adults a vegades els estancam. Aleshores aquest sistema és molt engrescador i il·lusionant, perquè veus que els nins tornen a tenir interès per aprendre i descobrir.”

La importància de l’entorn
Donen molta importància a les sortides. Àngels: “Aprofitam l’entorn proper i natural, però també anam a la Serra de Tramuntana, per exemple. Si no tenguéssim espais a prop ens enginyaríem per trobar-ne.” Aina: “Quan anam a Sant Llorenç, Sa Màniga… el nostre mitjà de transport és la bicicleta.”

Els mestres i els alumnes
Es tracta d’una escola pública, per tant, els mestres hi accedeixen com a qualsevol altra escola, amb concurs de trasllat i interinatges. Però la importància rau en: “el compromís amb la formació, tenim un pla d’acolliment de professorat, i feim contínuament cursos de formació.”
Pel que fa als alumnes, ens diuen: “Tenim alumnes d’aquí de Son Carrió, alumnes d’altres pobles que vénen aquí atrets per la metodologia i després alumnes als quals l’escola tradicional no ha pogut donar resposta a allò que ells necessitaven.”

Back To Top
Search