skip to Main Content

L’obra escultòrica de Miquel Vadell i Pastor al terme de Manacor (III)

Església del convent de Sant Vicenç Ferrer i església del Sagrat Cor.

Seguint amb les aportacions d’Andreu Veny a les Jornades d’Estudis Locals sobre l’obra de l’escultor Miquel Vadell, descriu aquí les seves aportacions a l’església del Convent i l’església del Sagrat Cor de Fartàritx.
El 1907 retornaren a Manacor, per mediació del bisbe Pere Joan Campins, els dominics. Vadell va rebre múltiples encàrrecs per a aquest temple, però ja hi trobem la seva mà amb anterioritat. Ens referim a la seva primera obra, la talla de sant Josep, datada el 1902. En el nínxol principal de l’antiga capella de sant Isidre hi trobem la talla de sant Josep. Aquesta imatge ha desplaçat l’antic titular al cos superior del mateix retaule del segle XVII atribuït a Pere Pou (1610-1663) i data de 1902.
Un altre retaule de la mateixa autoria, Pere Pou, és el del Nom de Jesús. Segons la Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears, aquest retaule ha sofert algunes modificacions. Pensem que el responsable de la restauració d’aquest retaule és Miquel Vadell, el qual el degué daurar de nou. Ara bé, no vinculem la talla del Nom de Jesús actual a l’autoria de Vadell. Possiblement és d’algun altre taller, com també ho és el Sagrat Cor de Jesús i la marededéu de l’Amor Hermós que hi ha en el mateix convent.
Dins aquesta mateixa capella, a una paret lateral, hi ha un sant Crist, el qual està dintre d’unes vases amb querubins que també són pròpies del daurat de Vadell. El 1921 se li va encarregar el sagrari, que fou col·locat a la capella de la Mare de Déu del Roser, on encara roman). Té un Sagrat Cor a la porta i l’anagrama de Jesús, l’IHS, en el seu interior.
A altres indrets d’aquest mateix temple s’hi poden trobar molts altres elements de l’autoria de Vadell, com és els mateixos salomons o aranyes electrificades, amb ànima de fusta daurada del color que caracteritza Vadell, i amb afegits de vidre. També es poden atribuir la marededéu del Pilar com a obra de Vadell, ja que hi trobem clares característiques pròpies de la seva obra. El 2001, quan els Pares Dominics abandonaren Manacor, sembla que s’emportaren a la parroquial de Son Sardina (que és on anaren després de deixar Manacor) dos àngels adoradors fets amb motlle.
Pel que fa a l’Església del Sagrat Cor, a finals del segle XIX les religioses de la Puresa de Maria fundaren un convent amb escola al costat de l’església del Sagrat Cor de Fartàritx. Per a aquesta església de planta basilical de tres naus, l’escultor Vadell rebrà nombrosos encàrrecs. Vadell farà la talla de sant Josep en el 1903. En el 1904 apareix documentada la benedicció de la talla de sant Jeroni, l’abril de 1909 es beneïren les talles de sant Francesc de Paula, santa Úrsula i un sant Genar. Cal afegir-hi algunes altres, com el mateix Sagrat Cor. La mateixa restauració del retaule major, el sagrari i altres elements són obra de Miquel Vadell. A aquesta llista de les restauracions de 1909 també cal afegir-hi santa Isabel d’Hongria.
Segons La Aurora d’octubre de 1909, amb motiu del centenari de la fundació del col·legi de la Pureza de Palma, l’escultor Vadell reforma l’Oratori de la Puresa de Ciutat, que incorporà algunes imatges de les quals totes menys una han vingut a Manacor. Són santa Cecília; sant Lluc, l’àngel custodi i la Presentació de Maria al temple. A l’atri trobem un dosseret que serveix de peanya al Ressuscitat; una pintura de la fugida a Egipte, un altar amb l’anagrama de Maria. Hi ha algunes peces vingudes d’Inca: en el cor del temple trobem un altar que custodia la imatge feta amb motlle de l’escultor Vadell, un sant Tarcisi fou portat a Manacor a principis de la dècada de 1950.A l’escala del cor hi trobem dos canelobres de set braços, a més, en el cor, també trobem un pedestal. A una de les sagristies hi trobem diverses columnes que podrien ser procedents d’altres retaules o d’altres indrets.

Back To Top
Search