Skip to content

Participació ciutadana i feminisme al PGOU. T’interessa, Ajuntament de Manacor?

Al setembre del 2015, amb motiu de l’aprovació del futur Pla General D’Ordenació Urbanística (PGOU), els dos col·lectius feministes de Manacor iniciarem un procés de participació ciutadana amb perspectiva de gènere amb l’objectiu de millorar l’urbanisme del nostre poble des de l’experiència de les dones i la perspectiva de gènere.

Al llarg d’aquest any hem fet una taula rodona pública, hem encarregat i autofinançat una auditoria de gènere de Manacor a un grup d’expertes que es dediquen a fer aquests estudis per administracions públiques – amb tota la feina que aquesta implica a nivell de lectura, redacció i definició interna –. També hem fet 3 tallers amb més de 25 dones cada un d’ells, hem fet recorreguts per Manacor, S’Illot i Porto Cristo, hem parlat amb persones expertes a nivell legislatiu i urbanístic, coneixedores de la realitat de Manacor, i ens hem reunit amb les persones amb responsabilitat política en aquest assumpte.

Amb l’auditoria ja finalitzada i l’aprovació del PGOU inicial publicada al BOIB – en ple estiu – va començar el compte enrere per presentar les al·legacions al Pla General. La data límit es fixà el dia 19 de setembre.

El dimecres passat vàrem realitzar la darrera part de la nostra feina: un taller participatiu per tal de materialitzar en propostes concretes totes les idees recollides en l’auditoria. L’objectiu d’aquest taller és condensar i prioritzar propostes per tal què puguin ser presentades en format d’al·legació al PGOU. A més de totes les al·legacions també presentarem a l’Ajuntament com annex a les mateixes l’auditoria en sí.

Tenim clar el que no volem i tenim moltes propostes a fer. No volem que l’Ajuntament allunyi del centre més serveis públics tal i com està previst amb l’oficina del SOIB, per posar un exemple. No volem que la mobilitat a peu sigui tan dificultosa, especialment per les persones amb mobilitat reduïda. No volem que a ningú li compensi invertir en una casa al centre per al seu benefici privat perquè, és clar que, això vol dir deixar que el centre mori. No volem un centre de salut a les afores si no hi ha transport públic i popular per poder-hi arribar així com a molts altres serveis bàsics per a la vida que també estan a les afores del poble. No volem edificis públics que no s’utilitzen. No volem que els parcs infantils de Manacor siguin dissenyats empreses que no tenen en compte la perspectiva de gènere ni volem espais verds que de verd no en tenen res. No volem mobiliari urbà que no estigui adaptat ni que la seva ubicació (manca d’obra, d’il·luminació, etc) faci que ningú l’utilitzi. En definitiva, no volem més especulació a Manacor, ni tampoc ens agrada un PGOU que no ha estat participatiu. No volem un poble sense transport públic, no volem un poble insegur on la majoria de carrers estan mal il·luminats, no volem un poble amb zones verdes a les afores, no volem un poble que diu fomentar el petit comerç i buida el centre de serveis públics alhora que deixar entrar grans superfícies a les afores… Hi ha tantes coses que no volem! Per això nosaltres presentarem al·legacions i animem a tothom a que també ho faci.

Finalment, afegir també que el PG en una de les seves múltiples pàgines recull que es tindrà en compte la perspectiva de gènere. Si realment és així, tenim un munt de propostes. Potser algunes d’elles són més pròpies d’un Pla Parcial o Sectorial però sigui com sigui, el que demanem és que l’Ajuntament les tingui en compte i les dugui a terme. Esperem doncs que l’Auditoria de gènere que hem realitzat i regalat al consistori manacorí susciti a partir d’ara una mica més d’interès a l’equip de govern, que fins ara només ha mostrat desinterès per la tasca realitzada desinteressadament per part dels col·lectius feministes del poble.

 

Back To Top
Search