Skip to content

Ràdio d’Efak: Pistola i Sunyer on fire

És un luxe que a Manacor s’hagi consolidat un cicle tan selecte com exclusiu anomenat Tardor poètica. Tant és així que any rere any veim com, a banda de la programació, també es consolida un públic fidel. Va ser el cas, per exemple, d’aquest Ràdio d’Efak, protagonitzat pel cantant i músic Roger Pistola i per l’actor Joan Toni Sunyer. El muntatge es desenvolupa com un programa de ràdio que explica la vida de Guillem d’Efak, on personatges del públic intervenen amb telefonades per fer preguntes sobre la vida del bruixot barracaner. El locutor, tal vegada una mica accelerat, tal vegada una mica massa lliurat a l’atzar de la improvisació, és Joan Toni Sunyer, que alhora feia el paper de rapsode, sobri i elegant, dels versos de d’Efak. La veu musical la hi posava Roger Pistola, versàtil, capaç de moure’s, fins i tot dins l’univers d’Efak, en registres molt diversos i amb unes versions personalíssimes i alhora fidels a l’original defakià. Es tracta, sens dubte, d’un muntatge que pot créixer si se li donen oportunitats en el futur. De moment, notable en entreteniment i divulgació de la figura de Guillem d’Efak, sempre imprescindible.

Back To Top
Search