skip to Main Content

“Les rotondes aporten més fluïdesa que els semàfors”

[pullquote] Miquel Alcover (Manacor, 1958) és subinspector de Policia i ens parla de l’àmbit de la circulació
[/pullquote]

Quins punts negres hi ha a Manacor pel que fa als accidents de trànsit? Com es podria pal·liar això?

Qualificat de punt negre com a tal, pel que fa al nombre d’accidents, no n’hi ha cap, a Manacor. Però un lloc complicat actualment, es Via Majòrica-Ronda Felanitx. En aquest cas, per exemple, es demana que s’hi faci una rotonda.

I a nivell de saturació quins punts conflictius hi ha?
Les avingudes, el Passeig Ferrocarril, el voltant dels centres comercials… Un cas molt problemàtic és el pàrquing de l’hospital. Clar, la part més important és privada, i d’ençà que es va fer l’hospital ha augmentat molt el nombre de gent que hi va. Si no s’amplia el pàrquing, el problema és molt mal de resoldre. En general Manacor, la manca d’aparcament és un problema.

Seria convenient i/o necessari fer un pla de circulació integral per reordenar la circulació de Manacor?
Jo pens que a Manacor hi hauria d’haver un departament de mobilitat. Perquè hi ha molta feina per fer: tema de voravies, carrils per bicicletes, etc. Potser seria convenient un pla de mobilitat.

Les rotondes del Torrent i de la residència seran rotondes d’obra el dia de demà? És un pla pilot, una prova?
Sí, la intenció és que siguin rotondes d’obra, i crec que està avançat el tema ja.

És un objectiu retirar semàfors a Manacor? Sense semàfors és més fluida la circulació?
Sí, és un objectiu. Per començar els semàfors necessiten un manteniment que és car, i llavors, no donen tanta fluïdesa com altres sistemes, siguin rotondes o carrils d’accés i sortida. On hi ha espai per fer rotondes són una bona opció. Donen més fluïdesa.

Quants cotxes circulen a Manacor?
Només t’ho diré com a anècdota, perquè les dades oficials són de fa un parell d’anys, però hi ha un estudi de quan es parlava de fer el tren-tram, que deia que passaven 27.000 cada dia pel Ferrocarril. Amb la crisi hi va haver una baixada important, però ara ja s’ha recuperat i més.

Seria factible la peatonalització de més carrers? Per exemple: Carrer de Ciutat, Amistat o d’altres… O seria un caos? Hi ha res previst en aquest sentit?
Depèn de quins carrers seria una cosa o una altra. Fos com fos, haurien d’anar englobats dins un pla de mobilitat general. Perquè el que facis a un carrer afecta els del voltant. S’ha comentat a vegades de fer-ho, amb Joan Lliteras o Carrer Major, però en concret ara no hi ha res.

Hi ha vies a Manacor que siguin competència del Consell? Què suposa això? La policia local pot posar-hi multes? Hi ha previsió de canvi?
Sí que n’hi ha: el Torrent, Via Portugal, les avingudes: Mossèn Alcover, del Tren i Juníper Serra i Via Palma. No és que hi hagi problemes, però no és una gestió àgil. El manteniment és del Consell, quan s’han de tallar s’han de demanar permisos… A curt termini no hi ha canvis prevists. També passa el cas contrari, hi ha camins que són de titularitat municipal. A les vies de dins el poble, la vigilància i disciplina és de la Policia Municipal. En canvi les interurbanes és de la Guàrdia Civil. Manacor demana la permuta de la titularitat d’unes per les altres.

 

Back To Top
Search