skip to Main Content

Andreu Alba: ”La destrossa de les jardineres no es pot imputar a cap menor”

[pullquote] Andreu Alba és el policia tutor de la zona de Porto Cristo
[/pullquote]

Andreu Alba, policia tutor, explica que “ara mateix a Porto Cristo està tot molt controlat. Sí que fa un temps que vàrem tenir problemes que es feien visibles en forma de bancs romputs, papereres destrossades, pintades, etc”.

Segons el policia tutor porteny, a Porto Cristo els qui poden causar problemes són una minoria. “Tenim entre 500 i 600 matriculats al centre, i són molt pocs els qui causen situacions problemàtiques”. De fet, diu Andreu Alba, “els darrers fets ocorreguts a Porto Cristo (en referència a la trencadissa de les jardineres a la costa de l’església) no es poden imputar a cap menor”. Tant és així que, recorda Alba, quan hi ha un problema “els joves del Port són els primers a col·laborar perquè es resolgui”.
Quan hi ha un delicte comès per un menor, “el primer que es fa és comunicar-ho als pares i seguidament a fiscalia de menors, tant si es tracta d’un fet delictiu com d’una falta administrativa”. A partir d’aquí el jove passa a judici i en poden resultar sentències en forma de tasques en benefici de la comunitat, en llibertat vigilada o en internament a un centre de menors.
Els educadors de medi obert són els responsables de fer un seguiment d’aquesrts joves. L’objectiu, diu Alba, “és que es reinsertin”.
Pel que fa a les tasques de prevenció, Alba recorda que el programa de policia tutor “fa cinc anys que ha començat. Feim tallers i xerrades amb els educadors socials. També hi tractam el tema del civisme i mostram de quina manera s’ha d’estar a un parc o a un espai públic”.
Alba acaba recordant que el perfil dels joves que poden cometre qualque delicte o actitud inapropiada és molt variat. De fet, explica que “de vegades hi ha hagut problemes amb joves de famílies de classe mitjana alta, atès que no tenen sentit de la responsabilitat, perquè els pares paguen les seves malifetes i això els fa sentir protegits”.

Back To Top
Search