skip to Main Content

“Cada vegada hi ha més famílies que trien el nostre centre com a primera opció, hem aconseguit convèncer”

Després d’anys de lluita contra estigmes imposats, l’escola Simó Ballester s’alça com un referent en innovació educativa i ensenyaments musicals. Parlam d’aquesta evolució amb la seva directora, Margalida Obrador.

Fa 25 anys que fas feina al Simó Ballester, com ha canviat l’escola en aquest temps?
Duc mitja vida aquí i quan vaig començar les coses es feien de manera diferent. També hi ha moltes coses que faig igual que quan vaig arribar, però hem innovat pedagògicament. Hem centrat la nostra mirada en els infants i en els alumnes i hem convertit la música en l’eix del nostre projecte educatiu.

Fa alguns anys l’escola es va arribar a comparar amb un gueto. És una etapa superada?
És cert que el Simó Ballester va agafar mala fama entre la ciutadania. Però les modes i els alts i baixos existeixen. En aquest sentit, les escoles són com els restaurants o les discoteques. N’hi ha que es posen de moda i n’hi ha que hi deixen d’estar. Tanmateix etiquetes com la que teníem no són bones per a ningú i menys en l’àmbit educatiu. La multiculturalitat i la diversitat existeixen a tots els centres perquè des de fa molts anys l’alumnat nouvingut es reparteix equitativament entre totes les escoles de Manacor. I gràcies a l’esforç i l’empenta de moltíssima gent vinculada a l’escola, l’etiqueta que teníem ja cau.

Com ha estat possible aquest canvi?
Vàrem decidir que volíem ser un centre integrat de música. El curs 2016-2017 vàrem iniciar aquest projecte. I també va començar el primer curs d’infantil. Això vol dir que al claustre hi convivim mestres d’infantil, de primària i també professors de llenguatge musical i de violí, violoncel, contrabaix, flauta travessera, clarinet i de percussió. Així els alumnes, quan acaben sisè de primària, poden sortir de l’escola amb un títol del Conservatori. Volíem intentar estirar les famílies cap a la nova metodologia i fer més atractiu el centre.

No pareix un procés senzill…
No ho ha estat! Res no ve d’un dia i fa 12 anys es començava a parlar d’incorporar el cicle infantil a la nostra escola. Quan el nou edifici dels Sementals va quedar sense usos, vàrem veure clar que aquella havia de ser la nostra ampliació natural. La comunitat educativa, el consell escolar, les famílies, l’Ajuntament, tots els mestres i professors vàrem reclamar amb una sola veu aquest espai que ara estrenam i que necessitam per a desenvolupar el nostre projecte.

Tots els alumnes tenen les mateixes capacitats o recursos per dedicar a la música?
No, les capacitats, les habilitats, la sensibilitat o la predisposició són diferents. A partir de tercer no tots els alumnes han d’anar necessàriament a classes individuals d’instruments, que es fan els capvespres. Però a l’escola tots viuen, senten i experimenten la música igual que la resta de companys. També volem garantir la igualtat d’oportunitats. Tenim un fons de llibres per a les famílies i els alumnes que els necessiten. Volem fer el mateix amb els instruments.

Back To Top
Search