skip to Main Content

Les darreres passes, les més feixugues… i fins l’any que ve!

“Visca Sant Antoni”, “visca Manacor!”, “que boti”. I boten, però amb una tristesa petita que s’engronsa dins el bres d’un compte que encara és massa grenyal per fer-los sentir forts i esponerosos. Acaben trenta-sis hores de devoció gairebé ininterrompuda. Però tanmateix en demanen una altra, i una altra. Fins que el baciner anuncia que ja no va més: “Fins l’any que ve”. Es repeteixen els visques, es fan els darrers selfies amb els dimonis, caminen cap a les persianes encara emmurtades. Fan les darreres passes, les més feixugues. Falten només 364 dies. Comptau, si no.

Back To Top
Search