skip to Main Content

Despullam el batec del poble

Set manacorins, set santantoniers, set espires de l’ànima del poble manacorí ens expliquen com voldrien que fos la festa més emblemàtica de la vila. Els formulam quatre preguntes, una de tancada, tres d’obertes, perquè reflexionin sobre les ànsies de canvi o de conservació d’una festa tan antiga com transgressora.

Les preguntes:
1.Qui hauria de triar els dimonis? (eleccions populars/ escola / comissió mixta entre Patronat i Dimonis / el baciner).
2. Els dimonis haurien de cobrar per ballar?
3. Les dones haurien de poder ballar?
4.Canviaries qualque cosa de la volta dels dimonis?

Antònia Pipiu, glosadora

1. No tothom pot fer de dimoni perquè no tothom serveix per a ballar. La tria no l’hauria de fer el Patronat, perquè tornarien a ser els mateixos. Jo faria una mescla, entre una elecció popular i una escola de dimonis.

2. Per a mi seria un orgull ser dimoni fora cobrar, però si hi ha doblers per enmig, se’ls han de partir. Si no, seria com anar a glosar a un bar que fa dos mil euros de calaix i no cobrar.

3. Jo crec que sí, però no som tan radical en això. Ara bé, els dimonis no són les dimònies. A Santa Margalida, hi hem de posar un beato que rompi la gerra? I que consti que jo he pagat per poder ballar amb els dimonis a Sa Volta.

4. La canviaria perquè sempre fan la mateixa volta i molta gent es queixa que no hi van els dimonis. Al Porrón hi van dues vegades, no sé per què.

Antoni Pasqual, bomber

1. Podrien provar, el que queda de legislatura, que triàs el delegat de festes, a veure si així els agrada més la tria.

2. Per què demanen només pels dimonis? I Sant Antoni? I els músics? A mi no em preocupa si els dimonis guanyen doblers o no, em preocupa més que hi hagi gent disposada a pagar per poder ballar. Als anys 70 ningú volia ballar, els qui ho feren no ho feren per cap interès econòmic.

3. I de Sant Antoni? A jo m’és igual qui hi pugui haver darrere la careta, veim la iconografia, no el que hi ha darrere. Tanmateix, no veig que les dones hi estiguin molt predisposades. A Beneïdes, el noranta per cent de persones vestides de dimoni són homes, les dones opten per vestir-se amb el rebosillo.

4. La ruta es podria canviar, sempre tenint en compte les visites obligades, com són l’Ajuntament o la Residència, i pensant que l’origen de la volta és la capta, però també la bulla. Els dimonis no aniran a ca qualque ric que pugui pagar una doblerada. Si no, es podria comprar la festa. Hi ha d’haver bulla.

Toni Rosselló, director de teatre

1. Faria una mescla de les tres primeres. Que tothom pogués accedir als dimonis estaria molt bé, però també que hi hagués una junta i una gent que ho supervisàs.

2. El model ha canviat molt. Per als dimonis, un temps això era una feina. La bacina servia per arreglar la capella, però també donava un sou als dimonis. Ara aquest preu simbòlic el poden tenir. Està bé que hi hagi unes tarifes per a dimonis i per a sonadors, però han de ser simbòliques, no per enriquir.

3. Sí. Així com s’ha transformat la festa i com ha canviat el món no s’entén que una al·lota no pugui ballar. Com s’ha de gestionar no ho sé, però arribarà un punt que això passarà, i no només amb els dimonis.

4. La ruta per als santantoniers està molt clara. Sabem on van i a quines cases s’aturen. S’ha de mantenir aquesta ruta perquè forma part de la festa. Però la ruta s’ha de fer, encara que plogui o faci granís. Si plou ens reinventam, ens aturam, però no es pot reprimir la festa. Hi ha d’haver uns vestits de batalla. Els doblers de la bacina han de servir per aquest tipus de coses.

Margalida Socies, mestra

1. Que ho triï el Patronat. Una escola de dimonis ho trob un doi.

2. Doblers, no. Que tenguessin una atenció amb ells, sí.

3. Jo trob que no. Un dimoni és un dimoni.

4. No tenc altra idea. Potser la volta dels foguerons és un poc llarga. I potser s’entretenen molt. Però vaja, trob que massa fan.

M. Mar Vanrell, fotògrafa

1. Estaria bé una cosa com els Cossiers, que la gent es preparàs per fer-ho, i que fos obert al poble.

2. No. Com qualsevol festa popular ha de ser una cosa altruista, que fas pel poble. Una festa és una festa, no un negoci.

3. Sí. Trob que està bé voler conservar la tradició, però no totes les coses de la tradició són bones, i hi ha coses que s’han de poder modificar. Abans, les dones, no érem enlloc.

4. La ruta trob que està pensada en funció de qui paga. Trob que s’hauria de poder modificar això. Per exemple, que hi hagues tres rutes i cada any se’n fes una.

Teresa Reus, enginyera

1. Que fos entre una votació popular i gent que es presentàs al concurs.

2. Els dimonis no han de cobrar si els músics no cobren. O tothom o ningú.

3. Qualsevol persona independentment del sexe hauria de poder optar a ser dimoni.

4. La ruta trob que no hauria de dependre de la capacitat econòmica de les famílies que paguen al baciner. Podria ser diferent cada any, però que tengués sentit i que quedàs clara perquè la gent la pogués seguir.

Carles Gayà, bar Vermut

 

1. Trob que s’haurien de triar per elecció popular.

2. No han de cobrar. Ha de ser una tasca vocacional.

3. Les dones varen poder votar ja fa molts d’anys i, sí, ara també han de poder ballar.

4. No crec que m’hi pugui ficar. Han de fer el que trobin oportú.

 

Back To Top
Search