Skip to content

“El gran consum energètic de Balears és el de benzina: hem de pensar en altres formes de desplaçar-nos”

Ferran Rosa (Palma, 1989) és llicenciat en Ciències Polítiques i el director gerent de l’Institut Balear de l’Energia (IBE) Parlam amb ell sobre la seva tasca aquest ens de nova creació.

L’Institut té una vida relativament curta. Quan es va crear?
Va sorgir el febrer de l’any passat arran de la llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i estam començant a fer les primeres passes amb la incorporació de personal durant el mes de juliol. Fins al passat mes d’octubre no vam constituir els estatuts i jo vaig entrar al càrrec el passat mes de desembre.

L’objectiu de l’Institut és fer front al canvi de model energètic. Com es concretarà això?
Es planteja la necessitat de crear una empresa pública d’energia perquè ens adonàrem que tenim una realitat molt dinàmica i canviant i que l’administració és molt lenta a l’hora d’afrontar-la. Es concreta en les instal·lacions d’energies renovables i en donar suport al canvi energètic a particulars i empreses.

Quin és l’estat de la qüestió quant a energies renovables?
A Balears estam en un 2% del total de l’energia i en un 3 o 4% en consum d’electricitat. És a dir, molt enrere del que marca l’agenda global i del que nosaltres ens marcam, que és assolir el 100% d’energies renovables d’aquí al 2050. Ara bé, esperam situar-nos l’any que ve al 10% en l’electricitat que consumim i això ja seria una primera passa.

Com es vol aconseguir aquesta petita passa?
A través de projectes d’energies renovables que ja estan aprovats i alguns d’ells fins i tot ja estan amb obres, perquè varen rebre una subvenció estatal. Es tracta de 55 parcs solars que s’instal·laran arreu de Balears. Volem treballar amb instal·lacions que estiguin integrades amb l’entorn, sigui damunt cobertes o sòl rústic, però de dimensions reduïdes. Això té un cost major però precisament per això necessitam aquesta empresa pública: són projectes que no tenen tanta rendibilitat i que no solen interessar a l’empresa privada.

Com es defineixen aquests projectes?
La idea és fer projectes de dimensions reduïdes, de manco de quatre hectàrees o inclús més petites, que no arribin a una hectàrea. Enguany els projectes que es duen a terme són sobre aparcaments en Hospitals públics. De cara al futur, la nostra vocació és treballar en projectes que puguin ser participatius i incloure diferents veïnats i que la rendibilitat quedi en mans de la gent que ha de conviure amb aquestes instal·lacions.

Pot conviure aquesta transició energètica amb un model econòmic com l’actual?
El model econòmic que tenim no acompanya, ja que ens basam en l’ús d’avions i en el consum de territori i energia. Els grans consumidors d’energia de Balears hauran de complir certes exigències, amb un pla de gestió energètica que l’administració haurà de valorar. D’altra banda també cal posar l’accent en els residents: el gran consum energètic de Balears és el de benzina, a través del cotxe: hem de pensar en altres formes de desplaçar-nos.

Back To Top
Search