skip to Main Content

“El pressupost de 2022 reforça els Serveis Socials, la reactivació econòmica i la de les entitats socials”

Cristina Capó, delegada d’Hisenda de l’Ajuntament de Manacor, reflexiona sobre els comptes municipals de l’any que ve, aprovats dilluns passat al ple

Es pot dir que el pressupost de 2022 és continuista respecte del de l’any que estam a punt de tancar?
Sí. Hem incrementat les partides de Serveis Socials, perquè la gent té més necessitats que abans, perquè venim d’una crisi, i també les de la part econòmica, perquè volem reactivar l’economia. Hem de tenir en compte que hi ha accions que no necessiten un suport pressupostari per dur-se a terme. Com a novetat per a enguany hi ha l’activació de les entitats socials, atès que l’any passat no podíem per la qüestió del Covid-19. Ara hi haurà subvencions per fomentar la participació, concretament amb una partida de 100.000 euros per a les entitats socials, i de 100.000 més per a les esportives.

Dius que hi ha accions que no necessiten tant de pressupost. A quines et refereixes?
Em referesc per exemple a la senyalització de la ZPR que ha tengut un pressupost molt baix i en canvi ha servit per pacificar la zona del centre del nucli de Manacor.

A més del pressupost hi ha també la possibilitat de la incorporació de romanent…
Sí. Partim de la premissa que qualsevol pressupost es pot modificar. És obvi que la Covid ens ha duit moltes qüestions negatives, però als ajuntaments ens n’ha duita una de positiva, que és la suspensió de les regles fiscals des de Madrid.

Les regles fiscals?
Sí, en altres paraules, el que coneixem com a Llei Montoro o Llei de sostenibilitat pressupostària. Ara ens podem dedicar a la part d’inversions més grosses que no s’havien pogut fer durant anys gràcies a la incorporació dels romanents que com a ajuntament tenim al banc.

Però això es decideix al moment… És a dir, una incorporació de romanents no ha de figurar en el pressupost anual.
No hi hem hagut de posar el que farem amb la incorporació de romanents. De fet, l’aprovació d’una incorporació de romanents té el mateix procediments que l’aprovació del pressupost anual, es publica al BOIB, hi ha un període d’al·legacions…

Bé, idò, tot són avantatges.
L’únic dolent de les incorporacions és que els he de gastar enguany. I si es perden tornen a la bossa general, i no en pots disposar durant aquell any perquè no estan dins cap partida pressupsotària.

Aquesta suspensió de regles fiscals de què parlaves també afecta la contractació de personal?
No. La normativa que afecta la contractació de personal no està suspesa encara. Ara, sí que hi ha unes excepcions. Per exemple, si tens competències noves pots contractar personal per assumir-les. És a dir, ara per exemple amb la gestió de les platges, hem contractat personal per fer la feina que abans feia un servei externalitzat. Això sí, has de demostrar sempre que el servei municipalitzat és més eficient que l’externalitzat. També contractam quatre educadors i dos treballadors socials, a més de 6 policies amb el programa VioGen.

On es coneix que aquests pressuposts són progressistes?
Reforçam la part de Serveis Socials per a la gent més necessitades. La reactivació econòmica la destinam al comerç local de Manacor, i no a les grans superfícies, i impulsam el sector primari amb la reobertura de l’escorxador. A més ajudam a reactivar les entitats socials i reforçam la recollida selectiva de residus.

Back To Top
Search