skip to Main Content

El rector tabaquista

1.300 euros anuals diu que es gasta el rector Antoni Amorós en tabac. La publicació d’aquesta informació no és gratuïta, sinó que ve arran de l’enfilall de comentaris que ha suscitat una primera publicació del rector dels Dolors arran de la prohibició de fumar al carrer per part del Govern balear. Antoni Amorós va publicar una fotografia d’un braç on s’apagaven dues cigarretes. I a baix, un comentari en el qual deia que “això és el que hauríem de fer els fumadors a la senyora Armengol o al seu assessor il·luminat que ha creat a Balears una norma única al món”, en referència a la prohibició de fumar al carrer o a les terrasses dels bars. L’allau de rèpliques, respostes i altres reaccions no tan delicades no s’ha fet esperar. En un primer moment Amorós digué que “era una broma”, però la malifeta ja estava feta i a la fi va decidir retirar la foto i rectificar amb un nou missatge: “Qui hagi interpretat que convidava a la tortura, necessita un poc de món. Pareix que els capellans sempre han de ser suaus. I que no poden fer ironia. Ni ser fortament reivindicatius en una normeta totalment secundària. Rectificació: la senyora Armengo o el seu assessor il·luminat són molt dolents perquè han creat per a les Balears una norma única al món, que no té cap justificació per evitar el contagi i que ens obliga a només poder fumar dins ca nostra o dins ca un amic condescendent”. Vaja uns maldecaps que se cerca mossèn Amorós!

Back To Top
Search