skip to Main Content

“En els temps que vivim encara hi ha gent que no li sembla bé que les dones assumim llocs de responsabilitat”

Carme Gomila Domínguez (Manacor, 1994), és politòloga i té un màster en comunicació. Implicada en el món polític i social, ja fa uns anys que forma part de diversos grups i associacions. A partir de dia 12 de novembre serà directora i
presentadora del nou programa matinal d’Ona Mediterrània.

Encetes una nova etapa dins del món radiofònic: és la teva primera experiència en el món de la comunicació?

Durant el màster, vaig realitzar pràctiques dins un gabinet de comunicació política però la meva tasca era estar darrere dels partits i cares visibles, marcant l’estratègia comunicativa. Ara bé, una vegada vaig tornar a Mallorca, vaig començar a col·laborar amb Ona Mediterrània com a tertuliana. Estar al capdavant d’un programa no ho he fet mai i m’ho prenc com un repte professional i personal,però també com un somni complert… T’explic una anècdota: de petita odiava xerrar en públic perquè returava molt i amb els anys he descobert que m’agrada molt. Si fa un parell d’anys m’haguessin dit que conduiria un programa i que seria la meva responsabilitat no m’ho hauria cregut!

Sí, sembla tot un repte personal i professional, 4 hores de ràdio diàries. Com penses enfocar el programa?
No vull que sigui un trencament amb tot el que hi havia anteriorment. La vila del pingüí, és el matinal que ha conduït en Joan Farrés des dels inicis d’Ona Mediterrània i consider que s’ha de valorar tot el que s’ha aconseguit fins ara, sobretot tenint en compte que Ona és una ràdio molt petita i amb uns mitjans molt limitats i que la feina feta al llarg d’aquests anys no es pot deixar de banda. Per tant, jo vull mantenir l’esperit crític i informar els oients del que passa cada dia i en aquest sentit, molts col·laboradors i seccions seran les mateixes però tal vegada sí que voldria enfocar el programa des de la meva visió i això implica algunes seccions noves, elements més humorístics i més lúdics i intentar rompre amb el que és políticament correcte. En definitiva, canviaran cosetes però l’essència del programa serà igual.

Quines diferències tendrà idò amb la Vila del Pingüí?
Com ja he dit, comptarem amb col·laboradors i seccions noves. Una cosa que ja puc anunciar és que hi haurà una secció feminista, dedicada a dones que pertanyin al moviment feminista o d’altres que venguin a títol individual i que puguin parlar de tot allò que vulguin – música, articles, actes o iniciatives, etcètera – totes amb una perspectiva de gènere i donant veu a les dones. També hi haurà una agenda cultural els divendres i inclourem bastantes recomanacions musicals i ara per ara, això és tot del que et puc informar.

Els programes actuals solen ser molt centralistes, creus que el fet de ser manacorina t’ajudarà a rompre amb aquestes dinàmiques i donar més veu a la part forana?
Totalment. De fet és una cosa que sempre parlàvem amb en Joan Farrés i ell em deia que estava molt content de tenir-me tres dies a la tertúlia i que se sentís el nostre característic accent manacorí perquè no volia que Ona Mediterrània s’associés només amb la seva veu i amb la gent de Palma. Per tant sí, serà un punt positiu per donar molta més veu a les moltíssimes coses que es fan a la part forana. En general som una illa que té un llegat cultural i artístic molt important i de vegades fa falta recordar-ho i agafar una mica d’autoestima.

Ets la primera dona al capdavant del matinal d’ona, creus que és un fet significatiu?

Jo crec que sí que és significatiu… Ara bé, també vull dir que esper que m’hagin ofert aquest lloc perquè som vàlida per fer la feina i no simplement perquè som una dona. Perquè això per desgràcia també passa molt, sobretot amb dones que estam implicades en el món associatiu o combatiu i és que a vegades necessiten una dona i no pensen que siguis vàlida sinó que simplement volen fer una discriminació positiva. Així i tot, pens que no és el cas i crec que m’han triat perquè em consideren capacitada per tirar endavant un projecte com aquest. En definitiva, clar que sí que s’ha de destacar. A més, en els temps que vivim encara hi ha gent que no li sembla bé que les dones assumim llocs de responsabilitat i pens que se’ls ha de dir que són uns covards perquè una dona té les mateixes capacitats que un home per tirar endavant qualsevol projecte professional, personal i de qualsevol caire que vulgui. I crec que també pot servir per fer d’altaveu i per donar coratge a dones i nines que ara mateix no sàpiguen cap on tirar i pot ser un projecte esperançador també en aquest sentit.

Back To Top
Search