skip to Main Content

“Està molt bé poder col·laborar amb Mallorca Literària, però la Institució Alcover s’ha de mantenir independent”

Cristina Duran (Manacor, 1988) és llicenciada en Història de l’Art per la UIB des de l’any 2013. Ha cursat estudis en el màster de Patrimoni de la UIB, i ja va fer, fa alguns anys, les pràctiques curriculars d’aquests estudis a la Institució Antoni Maria Alcover. Ha passat pel Museu de la Pobla i també pel Palau de l’Almudaina. Ara, després del pas fugaç de Joan Sitges, és la nova gerent de la Institució Alcover.

Com has accedit al càrrec? T’has oferit per ocupar-lo? T’ho han demanat?
M’ho han demanat des del Departament de Cultura. D’ençà que vaig estar a la Institució no he deixat de tenir contacte amb Magdalena Gelabert, i em consta que amb ella, amb els responsables de Cultura i també amb els Amics de la Institució va sortir un poc el meu nom. Després férem un primer contacte amb Mateu Marcé i Joan Gaià i m’oferiren aquesta oportunitat.

Amb quin esperit afrontes aquest desafiament? Quina línia de feina et proposes?
No serà una línia gaire rupturista, sinó més aviat conservadora. Les coses que s’han fet s’han fet molt bé. Hi ha un espai museogràfic molt ben fet, molt ben elaborat i molt ben pensat, però no està de més complementar-lo amb altres feines, i trobar noves maneres d’acostar-nos al públic i a les noves realitats que sorgeixen.

Quin ha de ser el target de la Institució?
Molt general. Cercam un públic més familiar, amb visites obertes a tothom i també amb la idea d’acostar-nos a un altre tipus de gent que no és el de sempre.

Després de la gerència de llarga durada de Maria Magdalena Gelabert, tant Bàrbara Sagrera, que hi va estar tres anys, com Joan Sitges, que hi ha estat mesos, han abandonat el càrrec aviat. Esperes poder allargar més la teva estada la Institució? Passes pena?
El respecte hi és. I cal anar alerta. Però sense por, i amb una tranquil·litat que per ventura no han pogut aconseguir tant Bàrbara com Joan. Es tracta de no cometre els mateixos errors, i de girar la truita per poder fer les coses d’una altra manera.

Com ha de compatibilitzar la Institució la seva programació amb la d’altres entitats autònomes municipals, com l’Escola de Mallorquí, el Teatre, el Museu o la Biblioteca?
Ens hem de reunir i parlar amb les altres entitats que formen el teixit cultural de Manacor. No hem de contraprogramar-nos, i això ja m’ho han recalcat molt. No tenc cap problema per contactar amb aquestes altres entitats, ans al contrari.

Tot i que no és una casa-museu com la del Pare Ginard, la de Blai Bonet o la de Llorenç Villalonga, la Institució té un perfil que hi podria encaixar. Heu pensat que formi part de la Fundació Mallorca Literària?
No s’ha plantejat aquesta possibilitat. Mallorca Literària abasta molt i té les seves feines i els seus espais. Està molt bé poder-hi col·laborar, però hem de mantenir la independència de la Institució.

Quina ha de ser la relació amb l’Associació d’Amics de la Institució?
Els conec. Conec Maria del Mar Riera, Llucia Serra o Catalina Oliver. Està molt bé que hi siguin i que ens facin costat i puguem treballar de manera conjunta.

Hi ha organismes que vetlen pels destins de la Institució.
Sí, la Junta Rectora i la comissió executiva. Aquesta darrera és la que pren decisions més cabadals, més de caire econòmic.

I la família Alcover, quin pes hi ha de tenir?
El mateix que hi té ara. Seria molt hipòcrita de part meva considerar que no hi tenen res a dir i que el llegat d’Alcover no té res a veure amb ells.

Un dels motius de la partida dels anteriors gerents ha estat, sembla, la manca de recursos humans per poder fer funcionar la Institució Alcover com es mereix. Estarà resolta, ara, aquesta qüestió?
Seria molt convenient que es completàs la gerència amb la col·laboració de persones més a llarg termini. No sembla adequat o suficient que les persones que complementin la gerència siguin becaris només per a tres mesos. Ara a l’octubre ha de començar el mateix becari que ja hi havia amb Joan Sitges. I es pretén que hi pugui haver més gent. N’hem de parlar amb el batle i amb el delegat de Cultura Mateu Marcé.

Quina ha de ser la programació de la Institució?
Això té a veure amb l’èxit que pugui haver tengut o no cada proposta. La programació de la Setmana Alcover és totalment benvinguda, per descomptat que sí, amb la Marató de Rondalles inclosa, que li dona una part més lúdica. Aquest estiu hem fet els Rodatallers, que han tengut bastant d’èxit. I també hi ha l’organització dels Premis Ciutat de Manacor, a més de presentacions de llibres, conferències i altres activitats.

Back To Top
Search