skip to Main Content

Fosca eterna

Igual que hi ha llum eterna també hi deu poder haver fosca eterna. És el cas d’aquest tram del passeig de Na Camel·la. Fa prop de dos anys que aquesta secció nostra ja va denunciar que un fanal del passeig estava tort. Poc després, en comptes d’adobar-lo, els operaris de l’Ajuntament li serraren la part de dalt. En quedà només el peu. Aquesta setmana, a la fi, sembla que hi ha hagut moviment, i el peu del fanal ja no hi és. El seu buit és envoltat per unes tanques protectores que salven els vianants de possibles accidents. Ara veure si les tanques i el forat també hi són dos anys, o si, a la fi, la fosca eterna de Na Camel·la esdevé llum clarivident.

Back To Top
Search