skip to Main Content

Gran augment d’aturats i demandants d’ocupació durant el mes d’abril a Manacor

Si compram les dades amb l’abril del 2019 a Manacor hi ha més de 5000 demandants més que l’any passat i gairebé 1200 persones aturades noves. En ambdos casos, el sector poblacional més afectat és de dones d’entre 25 i 44 anys.

L’Observatori del Treball ha publicat les dades referents a la situació laboral a Manacor i els efectes de la COVID-19 hi són ben plasmats: 8458 demandants, 2988 aturats i 345 contractes nous. Entre les gairebé 3.000 persones aturades, les més nombroses són les dones d’entre 25 i 44 anys, amb un total de 816. El mateix passa amb les persones demandants amb 2271 dones de la mateixa franja d’edat inscrites en aquest registre.
Si compram aquestes xifres amb el mateix mes del 2019, podem veure que es comptabilitzaven 1794 persones aturades, 3183 i 1499 contractes nous. La dada que més crida l’atenció, però, és la referent als demandants d’ocupació – és a dir, totes aquelles persones que s’inscriuen al Servei d’Ocupació amb l’objectiu de millorar la feina o accedir a serveis d’orientació o els cursos que s’ofereixen-. L’abril del 2019 hi havia 3183 persones inscrites com a demandants i durant l’abril del 2020 n’hi ha 8458.
Una de les raons que explica aquest gran augment són les persones afectades per un ERTO, fonts del SOIB expliquen que, tot i que aquestes persones no es comptabilitzen com aturades, perquè aquests treballadors segueixen d’alta a l’empresa, però, sí que figuren com a demandants d’ocupació. Per aquest motiu, durant el mes d’abril de 2020 el SOIB manacorí registra gairebé 8500 demandants.
De fet, informen que entre el 16 de març i el 31 de març del 2019 es van atendre 515 cites sobre demandes i enguany, durant el mateix període, s’han atès 1297 persones, és a dir, més del doble.
Així mateix, fonts del Servei d’Ocupació afirmen que, de moment no s’espera un nou augment de l’atur però no es descarta que aquesta xifra sí que augmenti un cop finalitzi el període de 6 mesos estipulat pel govern central i que impedeix a les empreses que s’han acollit a un ERTO que acomiadin els seus treballadors.
De fet, en total, a les Illes Balears hi ha 141.000 persones afectades per un ERTO però el SOIB informa que encara no s’han desglossat les dades per municipis perquè l’objectiu prioritari era que els pagaments es fessin el més ràpid possible. D’altra banda, el SOIB informa que, per tal de facilitar el cobrament del subsidi a les persones aturades, s’ha tornat a allargar el període de renovació automàtica fins al 30 de setembre. Per tant, fins aquesta data no és necessari que ningú segelli l’atur. D’altra banda, fonts del SOIB expliquen que ja s’està estudiant la reactivació de l’activitat a les oficines però de moment no poden informar sobre quan serà i com es farà.
Així mateix, les dades globals de l’IBESTAT referents al municipi de Manacor durant el 2019 registren una mitjana de 3715 persones demandants d’ocupació i atur i un 57,6% d’aquesta mitjana eren persones provinents de la restauració, l’hoteleria i el sector serveis. Així mateix, d’aquesta mitjana, el 57,5 % eren dones. Queda palès doncs que, la precarització del treball és majoritària en el sector serveis i que, a més, afecta més a dones que homes.

Back To Top
Search