skip to Main Content

Homes dimònia, dones dimoni

Només podia passar a Son Macià. Havia de ser Son Macià. A Manacor sembla que s’hagin de negar dins un tassó d’aigua pel fet que una dona pugui dur un vestit de dimoni. En canvi al llogaret de Suredes, Mascarons, Nicolaus i Vaquers, han agafat la qüestió per les banyes i enguany han fet ballar una dimònia, que, alerta, davall el vestit era un home. Però és que davall el vestit d’un dels dimonis, hi ballava una dona… Es poden fer les coses més bé?

Back To Top
Search