skip to Main Content

Juristes molt guapos!

Una senzilla cerca de Google sobre els jutjats de Manacor ens dur a estar assabentats que tant el fiscal, com el jutge com el forense són la mar de guapos. Qui vagi endarrer de la cosa… ja ho sap!

Back To Top
Search