skip to Main Content

La importància de la ciència i de la seva divulgació (Notes de patrimoni)

La recerca i la generació de coneixement és cabdal per fer avançar la ciència, malauradament aquests dies tots n’hem xerrat abastament. El que és quasi igual d’important i no sempre rep la nostra atenció és la difusió dels coneixements i de la importància de la recerca científica. La necessitat de fer entendre com d’important és el coneixement basat en evidències i no en especulacions. En uns dies durant els quals tots hem rebut alguna informació sobre un remei casolà sortit de no se sap on per curar o evitar un contagi, voldria posar el focus en com d’important és actuar i prendre decisions basades en informació fiable i contrastada. I no estic xerrant del tractament de la informació a la premsa, que també és important, estic xerrant simplement de ciència, d’un dels principis de la recerca científica.
Per una banda, idò, tots podem estar d’acord que són més fiables els resultats d’una recerca que ha duit anys i que pot demostrar amb dades aquests resultats que no un remei que ens ha arribat per les xarxes socials. Idò, com és que els humans som tan proclius a creure també els segons (i en alguns casos a creure més els segons)? A vegades pens que és perquè la ciència no dedica prou temps i esforços a divulgar els motius de perquè és més fiable que cap altra sistema que tenim per conèixer el nostre entorn.
Per parlar un poc del que conec millor, idò, voldria parlar de la importància de la divulgació científica en aquest context. Importància per, precisament, evitar la tendència creixent de creure informacions que no es basen en evidències fiables («ho sé perquè el cosí del meu cunyat és tertulià a no sé on i m’ho ha dit» etc.). Un dels aspectes que crec que a la llarga podrà donar millors fruits en aquest sentit és la divulgació científica entesa com l’esforç per part de científics i periodistes, docents i autors en general, per divulgar la ciència. I no sols els resultats de les recerques sinó també els mètodes que usam els científics per arribar als resultats de les nostres investigacions.
Des d’aquest punt de vista, esdeveniments com el festival mundial «A pint of Science» que es celebra cada any a tot el món i que consisteix en una sèrie d’esdeveniments on els científics de totes les disciplines «baixen» als bars i fan xerrades informals sobre els seus treballs, agafa una nova perspectiva. Avui som més conscients de com d’importants són iniciatives com aquesta. Des d’aquest punt de vista, i en un àmbit més local, la fira Artalaiòtica que s’hauria de celebrar aquests dies Artà és cobra un nou sentit. La fira, que esperem tengui un futur tan exitós com ha tingut fins ara, es dedica a la difusió de la feina dels arqueòlegs dedicats a la recerca de la prehistòria en general i a la de Mallorca en particular. No és que el vessant lúdic no sigui obvi i interessant, és que la raó de ser d’esdeveniments com aquests i la seva importància és una altra: l’acostar la Ciència, en majúscules, a la societat. I això, malauradament ara tots sabem que salva vides.

Antoni Puig

Back To Top
Search