skip to Main Content

L’Ajuntament actua en el sistema de clavegueres i d’aigües pluvials del subsòl manacorí per evitar plagues i inundacions

Vivim un estiu de contrastos. Les onades de calor i la sequera han marcat la primera meitat de l’època estival però ara se succeeixen les alertes meteorològiques per pluges torrencials. Si tota aquesta realitat es fa notar al carrer i a l’aire lliure, també es nota davall terra, al subsòl manacorí. I per això l’Ajuntament ha activat els mecanismes per lluitar contra les plagues que proliferen al clavegueram quan fa calor i també per evitar les inundacions que provoquen la brutícia dels embornals i els torrents.

Pluja i embornals
El risc de gota freda i les alertes sobre pluges torrencials han fet intensificar les tasques de neteja d’embornals i del jaç del torrent que travessa la trama urbana de Manacor. L’objectiu és evitar embossos en els sistemes d’aigües pluvials que provoquin inundacions. Per això en els darrers mesos s’ha extret llot, terra, mobles i electrodomèstics que s’havien acumulat en el llit del torrent que travessa la rambla del Rei en Jaume, la plaça de Ramon Llull, l’avinguda del Torrent i l’avinguda del Tren. Els serveis de neteja, a més, han posat en marxa la revisió dels embornals que evacuen l’aigua de pluja dels carrers. Els serveis de neteja han prioritzat les zones més baixes i aquells embornals que històricament han donat problemes d’acumulació d’aigües arran de plogudes fortes. Així a Manacor ja s’ha actuat a la plaça Joan March, l’avinguda Portugal, l’avinguda del Tren, la rambla del Rei en Jaume. A Porto Cristo s’han netejat els embornals de l’avinguda de la Fonera, el carrer de la Ferradura i el carrer de La Pinta, a més de molts altres punts del municipi.

Plaga de cuques
“La calor i la poca pluja que ha caigut fins a la meitat d’agost han fet proliferar la població de cuques molles als nuclis urbans”, ha reconegut l’Ajuntament. I és que no han estat poques les queixes que els veïnats han fet arribar per mor de la presència de cuques al carrer. Precisament per posar-hi fre, s’han activat els tècnics encarregats d’evitar la proliferació de plagues en els claveguerams dels diferents nuclis de població.
L’Ajuntament de Manacor disposa d’un servei de control de plagues basat en tractaments trimestrals preventius. “Es revisa tota la xarxa, clavegueram per clavegueram, anotam els nivells poblacionals de cuques molles que observam per fer-ne un seguiment i paral·lelament feim els tractaments biocides corresponents per tal que aquests insectes no puguin proliferar i no puguin causar danys a la salut de les persones”, explica Alberto Chordá, responsable de l’empresa concessionària del control de plagues de Manacor.

Torrents a fora vila
Pel que fa al pas dels torrents en sòl rústic, l’Ajuntament no té competències per actuar-hi, és la Conselleria de Medi Ambient qui hi hauria de fer la neteja. Per això el batle, Miquel Oliver, sol·licità a principis d’agost que els torrents del municipi “es netegin de possibles obstacles en el curs de l’aigua tan aviat com sigui possible per evitar el risc de desbordaments”.

Back To Top
Search