skip to Main Content

L’Ajuntament cedeix espais als centres educatius i augmenta els serveis de neteja

El Consistori reforça les mesures de la Conselleria i la comunitat educativa per tal d’ajudar a aconseguir una certa normalitat per l’inici de curs escolar.

Pocs dies abans del retorn a les escoles, el batle de Manacor, Miquel Oliver i el Regidor d’Educació, Mateu Marcé, han explicat la tasca que l’Ajuntament ha realitzat els darrers mesos en l’àmbit educatiu i en resposta a les necessitats de la comunitat educativa i les peticions de la Conselleria d’Educació. Des de l’Ajuntament, “es posen doblers pels serveis socials perquè toca, per salvar les empreses i no aturar l’economia i també per la comunitat educativa, i ho feim a petició de la Conselleria però sobretot perquè som conscients que la situació és complicada”, afirma Miquel Oliver. Segons ha explicat Marcé, les mesures adoptades per l’Ajuntament s’han dirigit a reprendre les tasques de manteniment de les escoles, l’augment del pressupost en la neteja, la cessió d’espais públics, parcs i places per l’ús de les escoles i la incidència en la mobilitat amb el tancament temporal de carrers per tal de facilitar l’entrada i la sortida als recintes.

D’aquesta manera, durant l’estiu s’han fet diverses intervencions als centres escolars de Manacor per tal de continuar el manteniment de les seves infraestructures. Aquestes s’han centrat a pintar les aules, revisar les goteres, netejar o revisar instal·lacions elèctriques a més, com apunta Mateu Marcé, “hem donat suport al traspàs de mobiliari de centres com Simó Ballester, Ses Comes, Pere Garau i sa Graduada”.

Pel que fa a la cessió d’espais, alguns centres han necessitat més ajuda que d’altres. Aquest és el cas de Ses Comes de Portocristo on l’Ajuntament ha cedit l’oficina municipal de la localitat per tal de traslladar-hi una aula de sisè de primària i la Conselleria ha aconseguit una guardaria pels alumnes d’infantil. Per altra banda, la Fundació Aproscom ha rebut dues aules de l’Espai na Camel·la. També s’ha posat a disposició dels centres algunes places i parcs públics pel seu ús en horari lectiu com, per exemple, la plaça na Molla per sa Torre i l’IES Manacor, la plaça del Sol i sa Lluna al Centre de Ses Comes, el molí d’en Baió pel Molí d’en Xema i la plaça del Batle Comas pel CEIP Jaume Vidal.

L’Ajuntament també ha establert diverses mesures per a controlar la mobilitat a prop dels centres escolars i ha decidit de tancar temporalment carrers adjacents. Aquests carrers són el de Sant Antoni del CEIP Simó Ballester, el carrer Son Boga del Molí d’en Xema, el carrer de l’Anfós del CEIP Talaiot, el carrer de l’Estribord del CP Mitjà de Mar que es tancarà de les 08:30 a les 12:30 i estarà a disposició del centre com espai propi i el carrer Sebastià Perelló del CP Es Canyar i de l’IES Mossèn Alcover que durant tot el matí estarà tancat. A més, s’han limitat els aparcaments del carrer Moriscos del CEIP Jaume Vidal.

Finalment, per tal d’adaptar el servei de neteja a la normativa, s’ha augmentat el pressupost en 115.000 euros, reforçant el personal a una per- sona fixa per a cada centre educatiu durant l’horari lectiu i el nombre de conserges durant tot l’any. Pel que fa a les escoles municipals infantils, Mateu Marcé ha explicat que han estat obertes des de mitjan juny amb estrictes normes de seguretat i higiene i començaran amb el cent per cent de l’aforament. De la mateixa manera, l’Ajuntament assegura que l’empresa contractada cobrirà totes les substitucions en cas de contagi i es faran proves PCR cada mes a tot el personal.

Back To Top
Search